Ve středu 13. června se uskutečnila v páté třídě beseda s rybářem a tatínkem, panem Karlem Jadwiszczokem. Pozvané byly i děti z 6. třídy.

Nejprve nás pan Karel seznámil s rozdělením ryb na dravce a kaprovité. Děti věděly, že dravci se živí masem, kaprovití tím ostatním. Nechyběla ani reálná ukázka zástupců obou skupin, děti si prohlédly preparované hlavy štiky, candáta, tolstolobika i amura.

Pak následovala čichová hádanka – děti si přivoněly k různým druhům přísad do krmení a měly uhodnout, co v nich cítí. Česnek a čokoládu uhodly hned, s mandlemi a medem to bylo těžší.

Pak si mohly prohlédnout a osahat nejen skutečné preparované hlavy ryb, ale také různé návnady, závaží apod.  Nechyběl ani pevný prut pro lov na moři a obrovský podběrák.

To nejlepší ale přišlo nakonec – lov dravé ryby! Tu ztělesnila paní učitelka Eva.

Děti s nadšením zasekly a navíjely prut. Po vylovení podběrákem se „ryba“ musela samozřejmě také změřit!

Potom si děti zkoušely samy lovit své ryby – kamarády, ohromně se u toho bavily, moc se jim to líbilo.

Úplně na závěr si unavené rybky odpočinuly při zvuku vln a dostaly zaslouženou odměnu.

Beseda se dětem moc líbila a my tímto velice děkujeme panu Jadwiszczokovi za poučný a zábavný program.