Jak jsme již psali dříve, bylo nám schváleno poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 16/2017 na projekt „Živá zahrada z proutí“. Cílem projektu bude proměna zahrady k aktivnímu využití při environmentální výchově a vzdělávání dětí. Realizace 2018-2020.

V rámci tohoto projektu proběhla na zahradě za hojné účasti a pomoci našich rodičů akce, můžeme ji nazvat třeba brigádou 🙂 Rodiče se ujali pracovních rukavic, náčiní a dali se do práce. Na průběh akce dohlížela firma Marigreen, kdy hlavní „velitelkou“ byla Martina Hájková.

Práce šla rodičům a všem zúčastněným tak od ruky, že za nedlouho bylo vše doděláno- listí shrabáno, větve ostříhané, růže i stromky vysekané ze země.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat našim rodičům za ochotu přidat ruku k dílu. Přeci jen to děláme pro Vaše/naše děti.