Školní rok nám zase utekl jako voda. Děkujeme všem rodičům, dětem a přátelům naší školy za společně prožitý rok. Prvňáčkům přejeme, ať v září vykročí tou správnou nohou. Ale budeme se samozřejmě po prázdninách těšit na děti, které se k nám vrátí i na ty, které přijdou do naší školky poprvé. I těm přejeme, aby se jim u nás líbilo a rádi se k nám vracely. Užijte si ve zdraví letní prázdniny. V září na viděnou.