Ve středu 6. června se v naší školce sešli všichni malí muzikanti na závěrečném koncertě, aby pod vedením paní učitelky Jelky Brabcové předvedli svým rodičům, co se za celý rok naučili. Na koncertě zazněly flétnové skladbičky i  písně s doprovodem fléten a klavíru. Své umění děti ukázaly nejen na flétnu, ale i hrou na bubínky a na piano. Na závěr si všichni společně zahráli a zazpívali indiánskou písničku. Pro rodiče to byl určitě velký zážitek.

Odměnou pro paní uč. J. Brabcovou bylo poděkování a plná náruč květin od malých muzikantů.