Nástěnka VI. třída

Kulturní akce 2017/2018

Přehled plánovaných kulturních akcí VI. třídy pro školní rok 2017/2018. Sledujte prosím i společné akce, které jsou uvedeny na společné nástěnce a aktuální informace ve svých třídách.

CO NÁS ČEKÁ

 

Plánované akce:

 

Co nás čeká v červnu:

7.6 Olympiáda v ZŠ Nad přehradou s 5.třídou

9.6 Dopoledne na farmě

Akce, které bychom rády s dětmi podnikly, ale budou se odvíjet od počasí a nemáme tak pevně stanovený datum:

* Procházka do obory v Dubči

* Piknik u přehrady, krmení labutí

* Procházka na zmrzlinku

 

 

 

KRONIKA  FIALOVÉ  TŘÍDY  2017/18:

 

Září

Po prázdninách jsme se odpočatí a plní energie opět sešli v naší malé třídě. Do kolektivu nám přišlo pár nových kamarádů, které jsme společně seznámili s našimi třídními kamarády pejskem a kočičkou.  Při dopoledních vycházkách jsme se seznámili i s naší malou zahrádkou, o kterou se staráme. Na zahrádce nám stále dozrávají rajčátka, jahůdky, dýně a pár okurek.

Druhý týdne jsme se pustili do vykopávání brambor. Děti se do zadaného úkolu pustily s velkou vervou. Před prací si všechny děti navlékly pracovní rukavice a vyčkávaly u záhonku, kdy se zjeví první vykopaná brambora. Během krátké chvilky se objevily první brambory. Děti závodily, kdo jí první uvidí. Za pár minut jsme měli plný košíček vlastnoručně vypěstovaných a vykopaných brambor. Děti to velice bavilo a těšilo jaký pěstitelský úspěch se jim zdařil.

Další den jsem naše brambory umyli, nakrájeli a donesli do školní kuchyně, kde nám je paní kuchařky upravili a nachystali k pečení. Po obědě jsme pak dostali mističku s pečeným bramborami a byly opravdu vynikající.

Ve středu 20.9 jsme vyrazili na první společný výlet do obory v Dubči. Počasí bylo přívětivé tak nám nic nebránilo v tom abychom si náš výlet pěkně užili. V Dubči u kostela jsme se nasvačili a vyrazili na túru. V oboře bylo k vidění mnoho jelenů jen do toho správného podzimního jeleního troubení se jim moc nechtělo. Ale i tak se dětem procházka moc líbila. Všichni jsem si procházku užili a do školky jsme si donesli z procházky krásnou luční kytici, která nám ozdobila šatnu.

Říjen

Na začátku měsíce jsme ještě na zahrádce sklízeli rajčátka a sem tam i nějakou tu jahůdku. První týden v říjnu jsme měli hlavní program zaměřený na rozpoznávání ovoce a zeleniny. Děti ovoce a zeleninu ve třídě ochutnávaly a poznávaly všemi smysly.

Druhý týden jsme na naší zahrádce sklidili veškerá rajčátka a dýně, které se nám urodily. Dýně jsou vystavené ve třídě jako dekorace J. Keříčky rajčat jsme vytrhali a upravili tak část záhonku na zimní odpočinek. Děti se do vytrhávání keříčků pustily velice nadšeně, po dokonání díla bylo jejich úsilí viditelné i na jejich oblečení J. Na zahrádce už nám zbývají jen stále krásně kvetoucí afrikány, kopretiny a lichořeřišnice, které začaly kvést po vytrhání keříčků rajčat. Záhonek jsme ozdobili velkou dýni s vyřezanou sovičkou, která nám zdobila nějaký čas i vchod do školky.

Při podzimních procházkách jsme často docházeli do Hostivařského lesoparku, kdy jsme pozorovali změny, které nám podzim v lese nachystal. Děti sbíraly krásně zbarvené listí a zjišťovaly, kterému stromu asi patří. S dětmi jsme si povídali o lesních zvířátkách. Děti v lese pak sledovaly, zda nebudou mít štěstí a nějaké lesní zvířátko nespatří.

16.10 jsme vyrazili na celodenní výlet do Onšova, kde nás čekal indiánský program. Děti během celého dne hrály různé hry, opékaly indiánské hady, krmily divokého medvěda, malovaly si na tipí a vlajku. Všechny zúčastněné třídy měly na indiánský den nachystaný vlastní pokřik a indiánské převleky s čelenkami.

Náš kmen se jmenoval „Sovičky“ a pokřik, kterým jsme se pokaždé hlásili, zněl: „My jsme malé sovičky, máme chytré hlavičky“. Děti se tento pokřik naučily velice rychle a ochotně se s ním všude chlubily.

Po dobrém obědě se indiáni všech kmenů vydali na válečnou stezku. Po splnění úkolů zdolali vrch Hůra, kde našli poklad a nasbírali plyšáky, kteří „napršeli z nebe“. Po rozdělení pokladů jsme se rozloučili a vydali jsme se zpátky do Prahy.

Do konce měsíce nás ještě čeká krátký třídenní projet „Halloween“ od 30.10 – 1.11. Projekt bude zakončený 1.11 „Halloweenskou párty“ a narozeninovou oslavou.

 

 

Listopad

Od 30.10 – 1.11 probíhal v naší třídě projekt Halloween. Děti si hrály různé strašidelné hry, vyráběly dýně z keramiky a modelíny, malovaly různé obrázky s dýněmi. Poslední projektový den 1.11 byla Haloweenská párty, kdy jsme všichni byli strašidelně převlečeni a namaskováni. Během dopoledne jsme prošli dýňovou stezku odvahy, krmili strašidelné dýně, zvládli jsme společně vypracovat pracovní list u stolečku a na závěr nás čekalo Halloweenské pohoštění. Pohoštění obsahovalo spousta druhů ovoce i zeleniny a každý dostal i pár sladkých červíků J. Děti si celý projekt moc užily a vše perfektně zvládly.

Společně jsme oslavili 5. narozeniny naší kamarádky Zuzanky. Oslava byl moc hezká. Zuzanka nám donesla moc dobrý dortík, který všem moc chutnal.

Druhý listopadový týden jsme měli ve třídě „Den s dráčkem“. Děti si na dráčkův den nachystaly vlastnoručně vytvořeného papírového dráčka. Během čtvrtečního dopoledne jsme si společně ještě jednoho dráčka namalovali, pak děti zarecitovaly naučené básničky pro dráčka, co se během posledního týdne naučily. Počasí nám přálo a tak jsme vyrazili do parku pouštět i našeho velikého draka. Dětem se dráček moc líbil, protože byl hodně barevný a připomínal motýlka. Dráček nelétal úplně tak, jak jsme si přáli, ale i tak nám na malou chvíli popoletěl. Děti odstartovaly vlastní dračí závody na louce a dopoledne s dráčkem si užily naplno.

Druhá návštěva knihovny proběhla úplně hladce, děti si vybraly knížky dle vlastního výběru. Při čekání si čas vyplnily prohlížením knížek nachystaných knihovníky.

Na konci měsíce nás čekal úklid zahrádky před zimou. I přes to, že nám květinky na pyramidě stále krásně kvetly tak už jsme zahrádku uložili k zimnímu spánku. Děti pomáhaly trhat afrikány i kopretiny. Na záhonky jsme pak položili jehličnaté větve.

Poslední týden v listopadu jsme začali zdobit naší třídu Vánočními ozdobami, začali jsme se učit básničky a koledy, abych byli nachystaní na návštěvu Mikuláše u nás ve školce.

V pátek 1.12 nás čeká slavnostní rozsvícení a zdobení jedličky vlastnoručně vyrobenými ozdobami z keramiky.

Během měsíce listopadu jsme s dětmi průběžně navštěvovali lesopark a pozorovali jsme změny v přírodě (jak opadává listí, jak se mění barva listí, hledali jsme lesní plody a určovali, o jaký strom se jedná).

 

Prosinec


      První prosincový den jsme s dětmi na zahradě ozdobili jedličku vánočními keramickými ozdobami a světélky. Jedlička se slavnostně rozsvítila, když začaly děti zpívat. Děti zazpívaly koledy a přednesly pár krásných vánočních básniček.

5.12 k nám do školky přišel Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš měl seznam, jak jsme hodní, šikovní, ale i co se nám ještě nedaří! Čert byl hodný jako my a anděl nám rozdal dárky. Nikdo se nebál, řekli jsme jim hezkou básničku a pak jsme se i společně vyfotili J.

Týden před Vánocemi jsme navštívili kostel v Petrovicích, kde si děti prohlédly betlém.

20.12 jsme se ve třídě sešli s rodiči na vánoční besídce. Děti zahrály vánoční divadélko, přednesly vánoční básničky a nakonec zazpívaly několik krásných koled. Při rozsvícení vánočních svíček jsme se všichni vychutnali vánoční atmosféru, kterou nám krásně doplnila paní Juristová hrou na housle. Za to jí ještě jednou moc děkujeme, všem se nám to moc líbilo.     Děti nejprve roznášely dárky rodičům a pak rozdala paní učitelka dárky i dětem. Ty se samozřejmě hned rozbalily! Pod stromečkem zůstaly ještě zabalené dárky, které si děti rozbalily během týdne po besídce.


Leden

Od začátku ledna sice počasí nebylo nikterak chladné, ale i tak jsme nezapomenuli na ptáčky a pravidelně jsme je chodili na zahradu krmit. Během ledna jsme stihli navštívit knihovnu i tělocvičnu v ZŠ Nad přehradou. V tělocvičně si to děti moc užily, pěkně si protáhly tělíčko a učily se házet s míčem.

Druhý týden v lednu nás ve školce navštívil Cirkus Adonis. Pan kouzelník nás učil kouzlit a čarovat. Nakonec jsme si mohli všichni pohladit i kouzelnického králíka Boba. To mělo u dětí veliký ohlas.

Od 22. ledna nás čekal projekt „Z pohádky do pohádky“. Třídenním projektem děti provázel drak Sedmihlávek. Dráček dětem připravoval na každý den dopis, ve kterém se děti vždy po svačince dozvěděly nachystané úkoly na daný den. Poslední den projektu měly děti pohádkový karneval a hledání pokladu. Děti si díky projektu podpořily vlastní tvořivost, fantazii a kolektivní spolupráci při hrách a zadaných úkolech od dráčka.

30.1 jsme navštívili Náprstkovo muzeum, kde probíhala výstava „Indiáni“. Výstavu si děti moc užily všem se to moc líbilo.

 

Únor

Měsíc únor byl velmi rychlý a krátký. Užili jsem si týden jarních prázdniny a chvílemi i sněhu. Proto, když nám čerstvě nasněžilo, jsme se snažili si hrát co nejvíce na školní zahradě nebo v blízkém okolí.

Ve třídě jsme s dětmi dělali pokusy se sněhem, především jak vypadá voda, když zmrzne, nebo sníh, když se rozpustí. Děti byly překvapené, jak moc špíny ve sněhu je ukryto. Při vycházkách v lesoparku jsme hledali stopy lesních zvířátek a poznávali, o které asi jde. Děti už jsou zdatnými stopaři 😊.

 

Březen

Zimní měsíce nám utekly jako voda a jaro už nám zlehka 😊klepe opět na dveře. Začátkem měsíce jsme začali vyrábět velikonoční výzdobu do naší třídy.

Na začátku měsíce jsme měli naplánovanou návštěvu školního skleníku v ZŠ Nad přehradou, ale museli jsme jí přesunout až na duben z důvodu nemocnosti dětí. Sázení semínek si i tak mohly děti užit ve třídě, kde si zasely semínka „velikonočního osení“. To se nám za pár dní krásně zazelenalo.

Ve třídě nám také probíhá pokus pozorování – klíčení fazole. S dětmi pozorujeme, jak z fazolek pomalu vyrůstají nejprve kořeny a pak stonek a lístky. Každý den po příchodu do třídy děti myslely na to, aby osení a naše semínka na vatě dostatečně zalily.

Při procházkách lesoparkem jsme pozorovali příchod jara. Děti poznávaly různé druhy ptáčků, které k nám už přilétli z teplých krajin. Během měsíce března se děti učily poznávat první jarní květiny: bledule, sněženka, konvalinka, krokus, narcisky, tulipány a mnoho dalších.

Třídu jsme vyzdobili výrobky, které signalizují příchod jara a blížící se Velikonoce – velikonoční zajíčci, velikonoční kraslice, keramická vajíčka a beránci.

     Velikonoční dílny byly pracovním, ale i relaxačním setkáním s maminkami dětí. Děti nejprve maminkám předvedly recitaci jarních básniček spojené s pohybem, dechová cvičení s brčkem, špagetky – cviky na podporu rozvoje hrubé motoriky a procvičení prstíčků pro rozvoj jemné motoriky. Poslední částí odpoledního setkání byla velikonoční dílna – výroba velikonoční dekorace z keramiky. Maminky se zadaného úkolu zhostily s vervou a za krátkou chviličku zvládly vytvořit několik velmi vydařených velikonočních talířků a dekorací.

27.3 jsme měli s pátou třídou společné vítání jara a zdobení jedličky vajíčky, která si děti k této příležitosti vyrobily. Děti jedličku ozdobily krásnými barevnými vajíčky a společně pak zazpívaly jarní písničky a zarecitovaly jarní básničky.

 

 

 

Duben

Od počátku dubna nám přeje krásné jarní počasí. Proto můžeme s dětmi trávit hodně času na naší zahrádce, nebo vycházkami do blízkého lesoparku.

     Na venkovní zahrádce jsme společně zaseli semínka ředkviček a hrášku. Do květináče jsme zasadili okrasné dýně, cukety, okurky, rajčátka a pár druhů květinek. Květináče máme zatím ve třídě, aby nám semínka pěkně vyklíčila. Celá školní zahrada a blízké okolí rozkvetlo a tak se děti snažily určovat o jaké květiny či keře jde. Poznávání jarních kytiček dětem moc šlo.

Ve třídě děti sledovaly pokus klíčení fazolí a hrášku. Jak ze semínka nejprve vykukují kořeny a pak i stonek s lístečky. Když sazeničky ve skleničce povyrostly, děti si je společně přesadily na zahrádku.

Ve třídě se pěkně daří našim strašilkám. Děti na ně myslí a z vycházek jim vždy donesou nějakou čerstvou větvičku.

Dubnová návštěva v tělocvičně se uskutečnila, i přesto, že ve škole probíhala rekonstrukce tělocvičny. Našlo se báječné náhradní řešení. Naše sportování proběhlo na venkovním hřišti ZŠ. Zde si děti zaběhaly, zaskákaly, zaházely a celkově si to moc užily. Počasí jsme měly úplně perfektní. V červnu nás čeká třídní Olympiáda, tak budou mít děti už natrénováno.

  1. dubna jsme s Kubou oslavili jeho 6. narozeniny. Děti oslavenci pěkně pogratulovaly a pak společně vychutnaly dobrý dort, který Kuba donesl.

Květen

Ve středu 2.5. jsme měsíc květen zahájili výletem do centra Prahy a prohlídkou motýlů. Motýli dům sídlí na Příkopech. Děti dlouhou cestu MHD zvládly úplně perfektně. Nad hlavami se nám proháněli motýlci různých barev a velikostí, někteří byli tak odvážní, že nám přilétli i na hlavu. To se dětem moc líbilo!! Výlet se nám vydařil, byl to opravdu nevšední zážitek, který si užily nejen děti.

10. a 11. května byla ve školce návštěva z DD Onšov. Za dětmi přijeli babičky a dědečkové. Tentokrát u nás babičky a dědečkové zůstali dva dny a byl pro ně připraven bohatý program. Zúčastnili se společně s dětmi divadélka, četli dětem pohádku po obědě, děti jim zahrály na flétnu a zazpívaly, navštívili akci Prahy 15 ke dni seniorů, podívali se do kostela, vytvořili si keramické hrnečky a zakončili akci společným odpoledním grilováním s harmonikou na zahradě naší MŠ. Nesmíme ale opomenout, že i oni si pro děti něco připravili. Přivezli si pohádku „O Červené Karkulce“, kterou dětem zahráli. Velký úspěch sklidil dědeček, který děti pobavil chrápáním, když představoval zlého vlka. Opět jsme si akci vzájemně užili a jsme bohatší o spoustu společných zážitků a s hřejivým pocitem na duši.

Besídka pro maminky – ve čtvrtek 16.5. jsme s dětmi měli nachystanou besídku pro maminky. Na besídku přišli i tatínkové a nejbližší rodina. Besídka se dětem moc povedla. Na programu jsme měli přichystaný taneček „Poletíme do Afriky“, jógové cvičení s hádankou, menší pracovní dílničku, básničky věnované maminkám k jejich svátku. Po básničkách děti předaly maminkám vlastnoručně vyráběné keramické hrnečky a přáníčka, maminky i děti měly velkou radost.

Ve čtvrtek 17.5 jsme s dětmi naposledy využily prostory tělocvičny pro letošní školní rok. Poslední návštěva školy Nad přehradou proběhne 7.6, kdy uspořádáme, společně s pátou třídou, malou „Olympiádu“ na venkovním hřišti. Mezi závodní disciplíny bude zařazen např. běh, skok a hod.

Poslední týden v květnu (21.-25.5) proběhla výstava keramických výrobků, které děti vytvářely během druhého pololetí.

Minulý týden jsme naposledy v letošním školním roce navštívili městskou knihovnu, kde jsme knihy pouze vrátili. Příští návštěva nás čeká opět až v září. J

Ve čtvrtek 31.1 proběhla na školní zahradě oslava K MDD. Dopolední zábava se všem dětem moc líbila, všechny děti si jí moc užily. Děti tančily, soutěžily a zpívaly. Každý si odnesl maličký dáreček

Červen

Školní rok se nám pomalu blíží ke konci. Už nás čeká jen pár posledních společných dní v letošním školním roce. Do konce měsíce máme naplánované už jen procházky do lesoparku, k přehradě nebo na blízké dětské hřiště.

Ve čtvrtek 7.6 jsme prožili sportovní dopoledne na sportovišti v ZŠ Nad přehradou. Uspořádali jsme dětem Olympiádu. Děti běhaly, skákaly a házely. Do všech disciplín se všechny děti pustily s vervou. Na konci sportovního dopoledne dostal každý diplom a medaili. Ve třídě jsme si pak rozdali zaslouženou sladkou odměnu.

V sobotu 9.6 se měl konat dopolední program na farmě pro rodiče s dětmi. Z důvodu velmi nízkého zájmu byla tato akce odvolána.

Od pondělí 11.6 v naší třídě probíhá týdenní projekt „Mořský svět“. Projekt je zaměřený na rozšíření povědomí dětí o vodě a o jejím koloběhu, důležitosti o vodu umět pečovat.  Děti se seznamují s různými druhy ryb, které žijí ve slané vodě – v moři, ale i sladké vodě – v rybníku, potoku či řece. Děti zažily týden plný kreativních činností, smyslových her, ale i si například rozšířily slovní zásobu o nové ještě neznámá slovíčka a jména ryb.

Ve čtvrtek 13.6 jsme se s dětmi vydali na zmrzlinový pohár do cukrárny. Na tuto tradici na konci školního roku se děti moc těší. Každý si vybral dle vlastní chutě zmrzlinu a paní cukrářka dětem krásně pohár dozdobila. Děti si moc pochutnaly.

A co nás bude čekat v příštím školním roce? S některými se rozloučíme, protože některé děti v příštím roce, již usednou do školní lavice. Proto bychom rády popřály budoucím školáčkům úspěšný vstup do další životní etapy. Část dětí začne u nás ve školce navštěvovat pátou třídu. Pro ty nastane také bezpochyby trošku náročnější režim přípravy na školu. A další děti nám zůstanou v šesté třídě. A na ty se budeme určitě v září těšit J.

Všem přejeme krásné, pohodové, a hlavně slunečné prožití letních prázdnin. Přejeme Vám, abyste načerpali dostatek sil a energie na další školní rok. A moc se na Vás budeme těšit opět u nás v šestce.

S pozdravem,

Olga, Eva, Ilona, Petra J


 

 

TVP ke stažení:TVP 6.třída