Nástěnka VI. třída

Kulturní akce 2017/2018

Přehled plánovaných kulturních akcí VI. třídy pro školní rok 2017/2018. Sledujte prosím i společné akce, které jsou uvedeny na společné nástěnce a aktuální informace ve svých třídách.

CO NÁS ČEKÁ

 

Plánované akce:

Leden

22.-24.1 Projekt „Z pohádky do pohádky“

24.1 Karneval „ princezny a rytíři pojďme spolu na draka“

30.1 Výlet do Náprstkova muzea na výstavu „Indiáni“

(platíme si pouze cestu autobusem – vstupné dostaly děti jako sponzorský dar)

Únor

1.2 Divadelní představení „Ostatečném kováři“

12.-16.2 Jarní prázdniny – omezený provoz v MŠ

 

KRONIKA  FIALOVÉ  TŘÍDY  2017/18:

 

Září

Po prázdninách jsme se odpočatí a plní energie opět sešli v naší malé třídě. Do kolektivu nám přišlo pár nových kamarádů, které jsme společně seznámili s našimi třídními kamarády pejskem a kočičkou.  Při dopoledních vycházkách jsme se seznámili i s naší malou zahrádkou, o kterou se staráme. Na zahrádce nám stále dozrávají rajčátka, jahůdky, dýně a pár okurek.

Druhý týdne jsme se pustili do vykopávání brambor. Děti se do zadaného úkolu pustily s velkou vervou. Před prací si všechny děti navlékly pracovní rukavice a vyčkávaly u záhonku, kdy se zjeví první vykopaná brambora. Během krátké chvilky se objevily první brambory. Děti závodily, kdo jí první uvidí. Za pár minut jsme měli plný košíček vlastnoručně vypěstovaných a vykopaných brambor. Děti to velice bavilo a těšilo jaký pěstitelský úspěch se jim zdařil.

Další den jsem naše brambory umyli, nakrájeli a donesli do školní kuchyně, kde nám je paní kuchařky upravili a nachystali k pečení. Po obědě jsme pak dostali mističku s pečeným bramborami a byly opravdu vynikající.

Ve středu 20.9 jsme vyrazili na první společný výlet do obory v Dubči. Počasí bylo přívětivé tak nám nic nebránilo v tom abychom si náš výlet pěkně užili. V Dubči u kostela jsme se nasvačili a vyrazili na túru. V oboře bylo k vidění mnoho jelenů jen do toho správného podzimního jeleního troubení se jim moc nechtělo. Ale i tak se dětem procházka moc líbila. Všichni jsem si procházku užili a do školky jsme si donesli z procházky krásnou luční kytici, která nám ozdobila šatnu.

Říjen

Na začátku měsíce jsme ještě na zahrádce sklízeli rajčátka a sem tam i nějakou tu jahůdku. První týden v říjnu jsme měli hlavní program zaměřený na rozpoznávání ovoce a zeleniny. Děti ovoce a zeleninu ve třídě ochutnávaly a poznávaly všemi smysly.

Druhý týden jsme na naší zahrádce sklidili veškerá rajčátka a dýně, které se nám urodily. Dýně jsou vystavené ve třídě jako dekorace J. Keříčky rajčat jsme vytrhali a upravili tak část záhonku na zimní odpočinek. Děti se do vytrhávání keříčků pustily velice nadšeně, po dokonání díla bylo jejich úsilí viditelné i na jejich oblečení J. Na zahrádce už nám zbývají jen stále krásně kvetoucí afrikány, kopretiny a lichořeřišnice, které začaly kvést po vytrhání keříčků rajčat. Záhonek jsme ozdobili velkou dýni s vyřezanou sovičkou, která nám zdobila nějaký čas i vchod do školky.

Při podzimních procházkách jsme často docházeli do Hostivařského lesoparku, kdy jsme pozorovali změny, které nám podzim v lese nachystal. Děti sbíraly krásně zbarvené listí a zjišťovaly, kterému stromu asi patří. S dětmi jsme si povídali o lesních zvířátkách. Děti v lese pak sledovaly, zda nebudou mít štěstí a nějaké lesní zvířátko nespatří.

16.10 jsme vyrazili na celodenní výlet do Onšova, kde nás čekal indiánský program. Děti během celého dne hrály různé hry, opékaly indiánské hady, krmily divokého medvěda, malovaly si na tipí a vlajku. Všechny zúčastněné třídy měly na indiánský den nachystaný vlastní pokřik a indiánské převleky s čelenkami.

Náš kmen se jmenoval „Sovičky“ a pokřik, kterým jsme se pokaždé hlásili, zněl: „My jsme malé sovičky, máme chytré hlavičky“. Děti se tento pokřik naučily velice rychle a ochotně se s ním všude chlubily.

Po dobrém obědě se indiáni všech kmenů vydali na válečnou stezku. Po splnění úkolů zdolali vrch Hůra, kde našli poklad a nasbírali plyšáky, kteří „napršeli z nebe“. Po rozdělení pokladů jsme se rozloučili a vydali jsme se zpátky do Prahy.

Do konce měsíce nás ještě čeká krátký třídenní projet „Halloween“ od 30.10 – 1.11. Projekt bude zakončený 1.11 „Halloweenskou párty“ a narozeninovou oslavou.

 

 

Listopad

Od 30.10 – 1.11 probíhal v naší třídě projekt Halloween. Děti si hrály různé strašidelné hry, vyráběly dýně z keramiky a modelíny, malovaly různé obrázky s dýněmi. Poslední projektový den 1.11 byla Haloweenská párty, kdy jsme všichni byli strašidelně převlečeni a namaskováni. Během dopoledne jsme prošli dýňovou stezku odvahy, krmili strašidelné dýně, zvládli jsme společně vypracovat pracovní list u stolečku a na závěr nás čekalo Halloweenské pohoštění. Pohoštění obsahovalo spousta druhů ovoce i zeleniny a každý dostal i pár sladkých červíků J. Děti si celý projekt moc užily a vše perfektně zvládly.

Společně jsme oslavili 5. narozeniny naší kamarádky Zuzanky. Oslava byl moc hezká. Zuzanka nám donesla moc dobrý dortík, který všem moc chutnal.

Druhý listopadový týden jsme měli ve třídě „Den s dráčkem“. Děti si na dráčkův den nachystaly vlastnoručně vytvořeného papírového dráčka. Během čtvrtečního dopoledne jsme si společně ještě jednoho dráčka namalovali, pak děti zarecitovaly naučené básničky pro dráčka, co se během posledního týdne naučily. Počasí nám přálo a tak jsme vyrazili do parku pouštět i našeho velikého draka. Dětem se dráček moc líbil, protože byl hodně barevný a připomínal motýlka. Dráček nelétal úplně tak, jak jsme si přáli, ale i tak nám na malou chvíli popoletěl. Děti odstartovaly vlastní dračí závody na louce a dopoledne s dráčkem si užily naplno.

Druhá návštěva knihovny proběhla úplně hladce, děti si vybraly knížky dle vlastního výběru. Při čekání si čas vyplnily prohlížením knížek nachystaných knihovníky.

Na konci měsíce nás čekal úklid zahrádky před zimou. I přes to, že nám květinky na pyramidě stále krásně kvetly tak už jsme zahrádku uložili k zimnímu spánku. Děti pomáhaly trhat afrikány i kopretiny. Na záhonky jsme pak položili jehličnaté větve.

Poslední týden v listopadu jsme začali zdobit naší třídu Vánočními ozdobami, začali jsme se učit básničky a koledy, abych byli nachystaní na návštěvu Mikuláše u nás ve školce.

V pátek 1.12 nás čeká slavnostní rozsvícení a zdobení jedličky vlastnoručně vyrobenými ozdobami z keramiky.

Během měsíce listopadu jsme s dětmi průběžně navštěvovali lesopark a pozorovali jsme změny v přírodě (jak opadává listí, jak se mění barva listí, hledali jsme lesní plody a určovali, o jaký strom se jedná).

 

Prosinec


      První prosincový den jsme s dětmi na zahradě ozdobili jedličku vánočními keramickými ozdobami a světélky. Jedlička se slavnostně rozsvítila, když začaly děti zpívat. Děti zazpívaly koledy a přednesly pár krásných vánočních básniček.

5.12 k nám do školky přišel Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš měl seznam, jak jsme hodní, šikovní, ale i co se nám ještě nedaří! Čert byl hodný jako my a anděl nám rozdal dárky. Nikdo se nebál, řekli jsme jim hezkou básničku a pak jsme se i společně vyfotili J.

Týden před Vánocemi jsme navštívili kostel v Petrovicích, kde si děti prohlédly betlém.

20.12 jsme se ve třídě sešli s rodiči na vánoční besídce. Děti zahrály vánoční divadélko, přednesly vánoční básničky a nakonec zazpívaly několik krásných koled. Při rozsvícení vánočních svíček jsme se všichni vychutnali vánoční atmosféru, kterou nám krásně doplnila paní Juristová hrou na housle. Za to jí ještě jednou moc děkujeme, všem se nám to moc líbilo.     Děti nejprve roznášely dárky rodičům a pak rozdala paní učitelka dárky i dětem. Ty se samozřejmě hned rozbalily! Pod stromečkem zůstaly ještě zabalené dárky, které si děti rozbalily během týdne po besídce.


Leden


      Od začátku ledna sice počasí nebylo nikterak chladné, ale i tak jsme nezapomenuli na ptáčky a pravidelně jsme je chodili na zahradu krmit. Během ledna jsme stihli navštívit knihovnu i tělocvičnu v ZŠ Nad přehradou. V tělocvičně si to děti moc užily, pěkně si protáhly tělíčko a učily se házet s míčem.

Druhý týden v lednu nás ve školce navštívil Cirkus Adonis. Pan kouzelník nás učil kouzlit a čarovat. Nakonec jsme si mohli všichni pohladit i kouzelnického králíka Boba. To mělo u dětí veliký ohlas.

Od 22. leden nás čeká třídenní projekt „Z pohádky do pohádky“ a 24.1 dokonce pohádkový karneval.

30.1 pojedeme na výlet do Náprstkova muzea, kde navštívíme výstavu „Indiáni“. Vstup do muzea děti dostali zcela zdarma jako formu sponzorského daru. Moc děkujeme, nejen děti už se moc těší. J

 

 

TVP ke stažení:TVP 6.třída