Dne 12.3.2019 proběhla v odpoledních hodinách v naší školce beseda pro rodiče předškolních dětí. Rodiče se dozvěděli, co vše je potřeba k zápisu a zdárnému vstupu do ZŠ. Rovněž také k odkladu školní docházky. Paní ředitelka, učitelky z předškolních tříd, speciální pedagožka a logopedka rodiče seznámily s tím, co by dítě mělo před vstupem do ZŠ zvládat. Také si rodiče jistě odnesli mnoho praktických návodů, jak s dětmi mohou i oni doma sami trénovat a pracovat. Ve třídě byla spousta praktických pomůcek a materiálů.