V těchto dnech je zákaz vstupu červenou brankou z důvodu opravy teplovodního potrubí.

Prosíme, využijte vchod žlutou a modrou brankou.