Dotační programy

Účast školy v programech a projektech:

Rok 2018

Bylo nám schváleno poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 16/2017 na projekt „Živá zahrada z proutí“. Cílem projektu bude proměna zahrady k aktivnímu využití při environmentální výchově a vzdělávání dětí. Realizace 2018-2020. Částka dotace 441 838 Kč.

Rok 2013

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013, poskytovatel MŠMT – dotace 100 000Kč. Pořídili jsme interaktivní tabuli a zorganizovali program logopedické prevence pro všechny třídy MŠ včetně informativního setkání rodičů v prosinci 2013.

Interaktivní tabule je využívaná hlavně pro skupinová logopedická cvičení a přípravu předškoláků. Všechny učitelky absolvovaly proškolení v užívání a průběžně rozšiřujeme tabuli o speciální programy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rok 2014

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014, poskytovatel MŠMT – dotace nebyla poskytnuta, ale za pomoci zřizovatele a rodičů jsme projekt logopedické terasy částečně realizovali (podlaha a logotabule). Slavnostní otevření proběhlo v červnu 2014. Terasa je využívaná na rozvoj hrubé motoriky a k logopedické prevenci všemi třídami. V roce 2015 byla doplněna – místo logotabulí jsme instalovali kvalitní logop.panely, na které byla poskytnuta dotace v roce 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014, poskytovatel MŠMT – dotace nebyla poskytnuta, ale grafomotorické tabule na zahradě školy jsme vybudovali ještě k otevření v červnu 2014. Tabule a křídy jsou oblíbené činnosti. Děti je venku hodně využívají stejně jako stan a další komunikační prvky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2014, poskytovatel MŠMT – dotace 38 772Kč byla určena na odměny učitelům běžných tříd, kteří zajišťují individualizaci péče o děti se zdravotním znevýhodněním.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rok 2015

Program podpory digitalizace škol, poskytovatel nezisková organizace EDULAB – bezplatný přístup na portál eKabinet, který využíváme pro práci na interaktivní tabuli a Magic boxu. Odborně proškolené byly tři učitelky, v dalším roce počítáme s rozšířením na všechny třídy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015, poskytovatel MŠMT – dotace 60 000Kč. V květnu byla zahrada doplněna o nové logopedické prvky a logopedické panely. Zároveň jsme společně s rodiči a dětmi vytvořili Kneippův chodník v podobě hada pro stimulaci chodidel a bylinkovou zahrádku. Uspořádali jsme divadelní představení za účasti rodičů a hostů „Pohádka voňavá zahrádka“, po kterém si všichni mohli prohlédnout a vyzkoušet zahradní logopedické novinky.

dsc_0969 DSC_1215 DSC_1224 DSC_1231
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2015, poskytovatel MŠMT – dotace byla ze strany MŠMT zrušena. Plán inkluzivního vzdělávání dál zůstává součástí našeho ŠVP.

ROK 2016

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016, poskytovatel MŠMT – dotace 35 000Kč. V programu „Celá školka hezky – mluví správně česky“ jsme zakoupili tablet s dataprojektorem pro práci se skupinou dětí. K tomu jsme doplnili DVD i pro interaktivní tabuli. Další paní učitelka se vyškolila jako logopedická asistentka. Tím je zajištěna logopedická prevence ve všech třídách.

ROK 2017

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

O prázdninách jsme dostali zprávu, že naše MŠ dostane dotaci MŠMT ve výši 44 000Kč Podpora vzdělávání cizinců ve školách. Žádali jsme o ni už v roce 2016 a již jsme s ní nepočítali, ale stihneme ji na podzim 2017 využít. V zelené třídě máme na tuto výuku kvalifikované paní učitelky, proto jsme děti cizinců začlenili do této třídy. Z dotace jim můžeme pořídit výukové materiály, které využijí i ostatní děti, a do programu třídy jsme zařadili individuální výuku češtiny.