Projekty a dotace EU

2016-2018

Podali jsme si žádost do projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“.  Od října 2016 již čerpáme plánované aktivity: kurz logopedické prevence 3 učitelky, kurz předmatematická a předčtenářská gramotnost 3 učitelky, odborně zaměřená setkávání s rodiči, nákup pomůcek. V dalším školním roce využijeme ještě novou pozici školního speciálního pedagoga a sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol. Dotace z MŠMT je v celkové výši  488 200Kč.

DSC_0458

3

DSC_0464

2017

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Spolupráce s NIDV- další vzdělávání pedagogických pracovníků po dobu 4 let.