Aktuality

12. dubna 2017 - Návštěva babiček a dědečků z DD z Onšova

„Tam v Onšově, tam v Onšově bydlí hodné babičky, nemůžeme zapomenout i na hodné dědečky…“ Těmito slovy na melodii Pec nám spadla, zahájily děti z MŠ návštěvu zástupců z DD Onšov. Na návštěvě ve školce nebyli z Onšova poprvé. Již v loňském roce se naše školka stala součástí projektu Onšovského pohádkového expresu, kdy babičky přijely číst dětem pohádky. Na tuto […]


30. března 2017 - Projekt „Zdravá svačinka hrou“

Ve čtvrtek 30.3. proběhla v naší školce první návštěva pilotní části projektu „Zdravá svačinka hrou“. Organizuje ho Magistrát hl.m. Prahy a Asociace zřizovatelů školních jídelen. Cílem je přirozeně a chutně zařadit více zeleniny do svačin předškolních dětí. Ráno si děti z modré třídy oblékly zástěry a kuchařské čepice. Pod vedením nutriční terapeutky Dany Šímové a kuchaře Alberta […]


22. března 2017 - Beseda- Lehkou nohou do 1. třídy

20.3. se v sále hasičské zbrojnice konala beseda na téma školní připravenosti a zralosti dětí. Beseda se konala v rámci MAP Praha 15 a na organizaci se podílela i naše MŠ a SPC.


21. března 2017 - Děkujeme tiskárně TISKNU24.cz

Rádi bychom poděkovali touto cestou tiskárně www.tisknu24.cz. Jmenovitě pak panu Votavovi, který nám tištěné informační letáčky věnoval jako sponzorský dar.


10. prosince 2016 - Výstava keramických výrobků

V prostorách chodby před oranžovou třídou se uskutečnila výstava keramických výrobků. Tvořily děti ze 3.,4.,5. a 6. třídy. Výrobky se všem moc povedly a děti měly radost, že se mohly se svou prací pochlubit rodičům i kamarádům.


- Mikuláš ve školce- poděkování

Děkujeme panu Koubovi, Černému a paní Špoutilové za pomoc s Mikulášskou nadílkou. Mikuláš byl důstojný, čert hodný a anděl laskavý! Děti měly krásný zážitek a beze strachu…