Ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi u nás proběhl seminář pro učitelky vybraných pražských MŠ. Účastnice se mohly podívat do tříd na činnost dětí, naše paní učitelky jim ukázaly pomůcky, výrobky, vybavení i programy, které pro rozvoj nadání nebo na podporu vývoje nabízíme. Děti se před návštěvou snažily a rády předvedly, co se naučily a co je baví. Také paní asistentky se zapojily a zajistit organizaci nám pomohly i kolegyně z provozu. V druhé části dopoledne návštěvnice živě a prakticky diskutovaly o situaci v předškolním vzdělávání. Dotazy zodpověděla naše paní ředitelka a také krajská metodička p. Grunclová. Těšíme se na další setkávání s kolegyněmi, i my využíváme možnosti vzdělávání v tomto projektu!