Školní vzdělávací projekty

2017

ZDRAVÁ SVAČINKA


 

Zúčastnili jsme se jako první mateřská škola pilotního projektu „Zdravá svačinka hrou“. Návštěvu kuchařů, s kterými děti vyráběly zdravé pomazánky a pak je s chutí také snědly, natáčela i Česká televize. Rodiče se mohli podívat, jak jsou děti šikovné a jak snědly všechnu zeleninu. Právě proto, že to byla jejich výroba! Co si vyrobíme, to si lépe sníme. Na této myšlence je postaven program pro MŠ, který pro Prahu organizuje MHMP, AZŠJ, firma Bonduelle a InterGast.

image005image002image004

Od 2016 stále probíhá
SPOLEČNĚ OD 3 DO 100

 

Charakteristika projektu

Stáří a stárnutí to může být otázka, kterou se zabývá filozofie, politologie, ale také to může být přirozený koloběh života, který provází lidstvo od počátku jeho samotné historie.

Nikdo neznáme kouzlo ani zaklínadlo, jak zbrzdit čas či ho dokonce zastavit. Proto je důležité společné mezigenerační soužití, které v co nejširší možné míře podpoří a zajistí vzájemné pocity tolerance a solidarity. Prostě „chtít být spolu“.

Projekt „Společně od 3 do 100 let“ se snaží propojit ve svých aktivitách a setkáních minimálně tři věkové generace. Každá z generací má té navazující generaci co předávat.

Ti nejmenší jsou schopni svojí hravostí a přirozeností obohatit o nové krásné okamžiky i seniory, kteří stojí ve společnosti na okraji, přestože jsou zkušenostmi nejbohatší. Děti jsou schopny seniory rozveselit svou spontánností a mnohdy bujnou fantazií. Senioři hravě zvládnou uspokojit zájem těch nejmenších nejrůznějšími pohádkami, příběhy či písničkami, které často upadají v zapomnění. Velmi zajímavé pro nejmladší generaci mohou být vzpomínky a zážitky z dětství seniorů, například z důležitých událostí ve vývoji naší země nebo jak se dříve žilo, jak se oblékali, jak si hráli, co jedli…

Pro fungující mezigenerační spolupráci je důležité předávat té nejmladší generaci správné vzory chování, které napomohou utváření pozitivních mezigeneračních vztahů ve všech věkových rovinách.

Propojení generace seniorů a dětí je blahodárná kombinace pro obě skupiny. Platí to i pro střední generaci rodičů dětí nebo dětí seniorů, která věkově patří mezi tyto dvě skupiny.

Pro nás „zprostředkovatele“ těchto setkání je největší odměnou za práci úsměv ve tvářích seniorů a dětí z prožití nových krásných zážitků.

Spolupráce

 • Rodiče dětí – v průběhu celého projektu budou informováni o plánovaném programu a to ústní formou při každodenním kontaktu. Fotografie z projektu budou umístěny na webové stránky školy.
 • DD Onšov
 • CSOP Praha 15
 • MČ Praha 15
 • Kraj Vysočina
 • další subjekty podle jednotlivých programů

Od 2016 stále probíhá

MALÝ ZAHRADNÍČEK

 

Program EVVO

Charakteristika projektu

Projekt „Malý zahradníček“ navazuje na TVP tříd a pomocí prožitkového učení seznamuje děti v průběhu celého školního roku s různými typy ekosystémů – ekosystém umělý (vinice, sad, pole, rybník, zahrada či záhonek) či přírodní (jezero, les, louka). Seznámení dětí s přírodním koloběhem vody a nenahraditelnou životadárnou sluneční energií. Postupné seznamování dětí s péčí o záhonek, okolí záhonku, ale i přilehlé zahrady. Děti si zasadí semínka, sazeničky, které budou každodenně sledovat a obhospodařovat. Projekt počítá i s péčí o pokojové květiny, které děti budou přesazovat a snažit se je rozmnožovat. Součástí projektu bude dále péče o zeleninu, bylinky a ovoce na školním záhonku. Celý průběh projektu bude doplňován různými pokusy. Jednou z dalších oblastí, kterou se projekt zabývá, jsou živočichové a hmyz, který žije přímo na záhonku a jeho blízkém okolí. Projektová část zabývající se motýly by měla být pro děti nejzajímavější částí projektu. V naší třídě se nám naskytne možnost pozorovat celý vývoj motýla od samého počátku až po vyklubání se motýla z kukly. Neopominutelnou součástí projektu je také zaměření se na ekologii v přírodě (třídění odpadů, péči o vodu, úklid okolí). V květnu by proběhla návštěva Huculských koní u nás V Hostivařském lesoparku, kde by děti měly možnost se povozit, koně pomazlit a přilepšit jim donesenou zeleninkou z naší zahrádky. Ukončení projektu je plánované na poslední víkend v měsíci květen, a to i s rodiči, ukončení bude probíhat na Zmrzlíku, kde sídlí Hucul Club. Hucul Club je farma, která se zabývá chovem huculského koně již 40 let. Na farmě budou nachystané hry pro děti, komentovaná prohlídka farmou, jízda na koních a dětmi oblíbené opékání vuřtíků.

Cíl

 • Vytváření pozitivního vztahu k přírodě.
 • Osvojování poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých manuálních činností.
 • Osvojování si péče o naše blízké okolí, ale i o přírodní prostředí jako takové.
 • Vytváření základů povědomí o rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách přírodního prostředí.
 • Uvědomování si vztahů mezi přírodou, lidmi a prací.
 • Rozvoj verbální komunikace ve všech vývojových rovinách.

Spolupráce

 • S rodiči – v průběhu celého projektu bude rodina informována o plánovaném programu na další týden a to ústní formou při každodenním kontaktu a formou notýsku, který dostanou děti k projektu. Na konci měsíce budou mít děti ve svých zahradnických notýscích obrázek doplňující program, který v průběhu měsíce probíhal. Rodiče budou moci během celého projektu navštívit náš třídní záhonek nebo naší třídu, kde budou vystaveny experimenty a různé druhy sazeniček.
 • ZŠ Nad přehradou – školní skleník – využijeme v rámci projektu k seznámení dětí s vnitřním pěstováním květin. Děti se seznámí s teplomilnými květinami a možností pěstovat některé odrůdy zeleniny či ovoce i přes zimní období. Děti zde přesadí pokojové květiny a zasadí ananas, zázvor a semena avokáda, manga.
 • Státní zdravotní ústav – Centrum podpory veřejného zdraví v zastoupení MUDr. Marie Nejedlé darovalo bezpečnostní vybavení s reflexními prvky (reflexní batůžky, reflexní náramky, reflexní ozdoby na karabince). Tyto bezpečnostní prvky využijeme v rámci projektu při pravidelných cestách na hodiny plavání a při cestách na různé kulturní akce. V rámci projektu je jeden týden zaměřený na bezpečnost, dopravní prostředky a cestování městskou hromadnou dopravou.
 • TJ Aster – Hucul Club – nezisková organizace, která má za sebou již přes 40 let záchrany huculského koně. Chov huculů je zde provozován ve venkovních výbězích a to z důvodů, aby bylo zachováno co nejvíce z původních charakterových vlastností tohoto koně. Zdejší huculové jsou využíváni především pro hipoterapii, jezdecké výcviky pro děti i dospělé a vyjížďky do terénu. Všestrannost hucula je zde využívána i k zápřahu do vozu či práci v lese.
 • Městská část Praha 15 – zřizovatel podporuje projekt svými návštěvami, sledováním a propagací v médiích.

 

Od 2016 stále probíhá

LOGOPEDICKÁ PODPORA ČESKÝCH ŠKOL V CHORVATSKÉM DARUVARU

 

V lednu 2016:
– Oslovila nás p.zástupkyně starosty Jitka Kolářová s paní Tanjou Golubič, zástupkyně župana, abychom uskutečnily vzdělávací návštěvu za MČ Praha 15.
– Za podpory p.ředitelky a celé MŠ jely dvě logopedky do 5 škol v Daruvaru, Končenicích a Záhřebu s programem české logopedické prevence zaměřeno na odlišnosti v HR a CZ výslovnosti.
– Zúčastnily jsme se Setkání českých učitelů z chorvatských škol s přednáškou o české logopedii a výuce češtiny a výslovnosti pro cizince.
– O návštěvě psal chorvatský krajanský tisk, místní Hlasatel Prahy 15, vyšel článek v odborném časopisu Řízení školy a paní místostarostka zorganizovala rozhovor v Českém rozhlase.
V srpnu 2016:
– Proběhl kurz logopedické prevence přizpůsobený pro potřeby českých škol v Chorvatsku jako sponzorská akce Služby škole, která poskytla ubytování a výukové středisko, a lektorského týmu.
– Vyškoleno 7 pedagogů, zúčastnila se i paní Golubič.
V září 2016:
– Při Dnech Prahy 15 po dohodě s paní Kolářovou navštívila naši MŠ delegace z Daruvaru.
– Podle jejich zájmu jsme připravily s p.ředitelkou a kolegyněmi návrh další návštěvy v Daruvaru a program podpory češtiny v chorvatských českých školách (odborné programy a logopedie).
– Pomohli jsme zajistit odeslání vybraných pomůcek a navázali jsme osobní kontakty.
V březnu 2017:
– Paní Golubič nás a paní Kolářovou oslovila s přáním uskutečnit návštěvu s plánovaným programem.
– Nepodařilo se vybrat vhodný termín i vzhledem k volbám v Chorvatsku a náročným změnám v systému školství u nás.
– Termín jsme odložily na podzim 2017 po podpisu Memoranda, návštěva plánována na březen 2018.
V srpnu 2017:
– Návštěva starosty p.Wenzla a p.Strnada v Daruvaru. S sebou vezli i naše materiály.
– Bylo podepsáno Memorandum a začleněny i naše pokračující aktivity.
Září 2017:
– Dny Prahy 15, s delegací z Daruvaru vedenou p.Válkovou upřesněn plánovaný program a domluven termín naší návštěvy nejen škol, ale i české knihovny v Daruvaru.
Říjen 2017:
– Vernisáž výstavy, setkání s p.Golubič a potvrzen s ní a p.Strnadem termín 6.-9.3.18.
– Z aktivity p.starosty seznámení s p.Parkanovou z ČRo. V předběžně schváleném plánu je její cesta s námi a natočení reportáže pro ČRo.
Listopad 2017:
– Jednání s Výborem volnočasových aktivit a vnějších vztahů o dotaci na další akci – návštěva s pedagogickými programy v MŠ a ZŠ v Daruvaru 2018.
Březen 2018:
– Návštěva čtyř učitelek z naší MŠ v městě Daruvar. Představily jsme české odborné programy (příprava na čtení a psaní, logopedie) a dovezly jsme pomůcky pro české školy.