Speciálně pedagogické centrum

 SPC – Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči

při Základní škole Lopes, Libčická 399/6, Praha 8 – Čimice, 181 00

Pracoviště MŠ Milánská 472, Praha 10

(Vstup žlutou brankou, vchod vlevo)
Poskytujeme komplexní logopedickou a speciálně pedagogickou péči a poradenství dětem, ale také rodičům a školám.
Vždy je potřeba se objednat, nejlépe mailem.

Poskytujeme tyto služby:

– poradenství a terapie pro děti a žáky s vadami řeči
– konzultace pro rodiče, kontakty na odborníky a školy
– komplexní vyšetření řeči, diagnostika a logopedická reedukace
– doporučení k podpůrným opatřením a integraci dětí a žáků se SVP do MŠ a ZŠ
– pomoc při přípravě IVP, návštěvy škol
– depistáž a konzultace ve školách
– metodická pomoc učitelům a pedag.asistentům v MŠ a ZŠ
– supervize logopedickým asistentům
– konzultace k odkladu školní docházky, test rizika poruch učení, test školní připravenosti
– půjčování pomůcek, materiály pro domácí cvičení
– skupinové programy pro předškoláky, děti cizinců a dospělé s vadou řeči
– semináře a kurzy, v omezené míře praxe studentům

Kontakt:
Mgr. Ilona Hulínová
logoped, speciální pedagog
Tel: 777 769 150
E-mail: ilona@terko.cz

pondělí, středa odpoledne

Mgr. Karolína Jarešová
logoped, speciální pedagog
Tel: 732 840 323
E-mail: karolinajaresova@gmail.com
Úterý odpoledne

Eva Košátková
administrativní pracovnice
Tel: 776 579 929
E-mail: spcmilanska@seznam.cz