Společné

PROHLÁŠENÍ NA PODPORU STÁVKY ŠKOLSKÝCH ODBORŮ

Zaměstnanci Mateřské školy Milánská 472 nesouhlasí s přístupem vlády a omezením financování resortu školství, především nepedagogů a provozu. Vydáváme toto podporující prohlášení, protože nechceme svůj postoj vyjadřovat uzavřením školy. Naše škola zůstane v případě stávky 27.11.23 v běžném provozu. Kolektiv zaměstnanců MŠ Milánská 472

Podzimní úklid zahrady

První den v listopadu jsme se sešli s dětmi a rodiči na zahradě. Sluníčko se dívalo jak hrabeme, natíráme, plejeme, uklízíme, natíráme. Na závěr jsme poseděli na terase a na novém ohništi jsme si všichni opekli zasloužený buřtík. Všem pomocníkům moc děkujeme!

Divadlo Kamishibai

V naší jurtě proběhlo představení nové pomůcky – divadlo Kamishibai s příběhem Všechno moje. Natáčelo ho nakladatelství Pasparta a vyprávěla p.uč. Konvalinová. Účastnily se ho děti a paní učitelky z oranžové třídy

Koulelo se, koulelo, aneb jablíčkový týden v Kostičkách

V září nastoupily do Žluté třídy nové tříleté děti. Aby se jim ve školce líbilo, připravily pro ně paní učitelky pohádkový třídní vzdělávací program Rok s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem. V září se děti nejdříve poznávaly mezi sebou a hlavně s novým prostředím. Paní učitelky velmi brzy zjistily, že mají ve třídě samé šikovné děti, a proto se …

Koulelo se, koulelo, aneb jablíčkový týden v Kostičkách Pokračovat ve čtení »

MŠ Milánská 472 získala certifikát „Přírodní zahrada“

Školní zahrada v „Kostičkách“ prochází postupnou proměnou již od roku 2017. Upravujeme zahradu, aby byla přívětivým místem nejen pro děti, ale i přírodu a vše, co k ní patří. Podařilo se nám vybudovat různé tematické koutky, kde se dají pozorovat brouci, opylovači, ptáci, květiny, změny ročních období např. na ovocných stromech a keřích, květinách nebo …

MŠ Milánská 472 získala certifikát „Přírodní zahrada“ Pokračovat ve čtení »

Rozloučení s předškoláky.

Na pondělí 5.6. jsme připravili zahradní slavnost pro celou školku, ale počasí nám dovolilo pouze slavnost ve třídě. I tak proběhlo rozloučení s předškoláky a program pro všechny děti k ukončení školního roku ve slavnostní a veselé atmosféře. Děti zazpívaly školkovou hymnu a třídní učitelky ošerpovaly předškoláky. Nechybělo ani poděkování paní učitelkám a naopak i …

Rozloučení s předškoláky. Pokračovat ve čtení »

Olympiáda MŠ Prahy 15

Olympiáda MŠ je každoroční akce pořádaná Úřadem Prahy 15. Letos nám opět přálo počasí, účastnilo se 9 MŠ s týmy po 12 dětech. Školní hřiště a zázemí poskytla ZŠ Hornoměcholupská a organizaci i doprovodný program zajistili výborně odbor školství a další pracovníci úřadu. Děkuji našim předškolákům z modré a žluté třídy, kteří byli v tréninku …

Olympiáda MŠ Prahy 15 Pokračovat ve čtení »