Fotografování v MŠ

Datum: 15. 10. 2019

Dopoledne proběhne fotografování dětí. Formuláře s vybranými fotografiemi předejte Vaší paní učitelce ve třídě.