Fyzioterapie

Datum: 5. 10. 2020

Individuální cvičení, které probíhá v naší třídě pod vedením odborníka paní fyzioterapeutky J. Laichterové z rehabilitačního Centra komplexní péče Sámova. Odborné cvičení děti uvolňuje či posiluje oslabené části těla.