Malý zahradníček

Charakteristika projektu

Projekt „Malý zahradníček“ navazuje na TVP tříd a pomocí prožitkového učení seznamuje děti v průběhu celého školního roku s různými typy ekosystémů – ekosystém umělý (vinice, sad, pole, rybník, zahrada či záhonek) či přírodní (jezero, les, louka). Seznámení dětí s přírodním koloběhem vody a nenahraditelnou životadárnou sluneční energií. Postupné seznamování dětí s péčí o záhonek, okolí záhonku, ale i přilehlé zahrady. Děti si zasadí semínka, sazeničky, které budou každodenně sledovat a obhospodařovat. Projekt počítá i s péčí o pokojové květiny, které děti budou přesazovat a snažit se je rozmnožovat. Součástí projektu bude dále péče o zeleninu, bylinky a ovoce na školním záhonku. Celý průběh projektu bude doplňován různými pokusy. Jednou z dalších oblastí, kterou se projekt zabývá, jsou živočichové a hmyz, který žije přímo na záhonku a jeho blízkém okolí. Projektová část zabývající se motýly by měla být pro děti nejzajímavější částí projektu. V naší třídě se nám naskytne možnost pozorovat celý vývoj motýla od samého počátku až po vyklubání se motýla z kukly. Neopominutelnou součástí projektu je také zaměření se na ekologii v přírodě (třídění odpadů, péči o vodu, úklid okolí).

Cíl

Vytváření pozitivního vztahu k přírodě. Osvojování poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých manuálních činností. Osvojování si péče o naše blízké okolí, ale i o přírodní prostředí jako takové. Vytváření základů povědomí o rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách přírodního prostředí. Uvědomování si vztahů mezi přírodou, lidmi a prací. Rozvoj verbální komunikace ve všech vývojových rovinách.

Spolupráce

  • S rodiči – v průběhu celého projektu bude rodina informována o plánovaném programu Rodiče budou moci během celého projektu navštívit náš třídní záhonek nebo naší třídu, kde budou vystaveny experimenty a různé druhy sazeniček.
  • ZŠ Nad přehradou – školní skleník – využijeme v rámci projektu k seznámení dětí s vnitřním pěstováním květin. Děti se seznámí s teplomilnými květinami a možností pěstovat některé odrůdy zeleniny či ovoce i přes zimní období. Děti zde přesadí pokojové květiny a zasadí ananas, zázvor a semena avokáda, manga.
  • TJ Aster – Hucul Club – nezisková organizace, která má za sebou již přes 40 let záchrany huculského koně. Chov huculů je zde provozován ve venkovních výbězích a to z důvodů, aby bylo zachováno co nejvíce z původních charakterových vlastností tohoto koně. Zdejší huculové jsou využíváni především pro hipoterapii, jezdecké výcviky pro děti i dospělé a vyjížďky do terénu. Všestrannost hucula je zde využívána i k zápřahu do vozu či práci v lese.
  • Městská část Praha 15 – zřizovatel podporuje projekt svými návštěvami, sledováním a propagací v médiích.