Malý zahradníček

Charakteristika projektu

Projekt „Malý zahradníček“ navazuje na TVP tříd a pomocí prožitkového učení seznamuje děti v průběhu celého školního roku s různými typy ekosystémů – ekosystém umělý (vinice, sad, pole, rybník, zahrada či záhonek) či přírodní (jezero, les, louka). Seznámení dětí s přírodním koloběhem vody a nenahraditelnou životadárnou sluneční energií. Postupné seznamování dětí s péčí o záhonek, okolí záhonku, ale i přilehlé zahrady. Děti si zasadí semínka, sazeničky, které budou každodenně sledovat a obhospodařovat. Projekt počítá i s péčí o pokojové květiny, které děti budou přesazovat a snažit se je rozmnožovat. Součástí projektu bude dále péče o zeleninu, bylinky a ovoce na školním záhonku. Celý průběh projektu bude doplňován různými pokusy. Jednou z dalších oblastí, kterou se projekt zabývá, jsou živočichové a hmyz, který žije přímo na záhonku a jeho blízkém okolí. Projektová část zabývající se motýly by měla být pro děti nejzajímavější částí projektu. V naší třídě se nám naskytne možnost pozorovat celý vývoj motýla od samého počátku až po vyklubání se motýla z kukly. Neopominutelnou součástí projektu je také zaměření se na ekologii v přírodě (třídění odpadů, péči o vodu, úklid okolí). V květnu by proběhla návštěva Huculských koní u nás V Hostivařském lesoparku, kde by děti měly možnost se povozit, koně pomazlit a přilepšit jim donesenou zeleninkou z naší zahrádky. Ukončení projektu je plánované na poslední víkend v měsíci květen, a to i s rodiči, ukončení bude probíhat na Zmrzlíku, kde sídlí Hucul Club. Hucul Club je farma, která se zabývá chovem huculského koně již 40 let. Na farmě budou nachystané hry pro děti, komentovaná prohlídka farmou, jízda na koních a dětmi oblíbené opékání vuřtíků.

Cíl

Vytváření pozitivního vztahu k přírodě.
Osvojování poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých manuálních činností.
Osvojování si péče o naše blízké okolí, ale i o přírodní prostředí jako takové.
Vytváření základů povědomí o rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách přírodního prostředí.
Uvědomování si vztahů mezi přírodou, lidmi a prací.
Rozvoj verbální komunikace ve všech vývojových rovinách.

Spolupráce

  • S rodiči – v průběhu celého projektu bude rodina informována o plánovaném programu na další týden a to ústní formou při každodenním kontaktu a formou notýsku, který dostanou děti k projektu. Na konci měsíce budou mít děti ve svých zahradnických notýscích obrázek doplňující program, který v průběhu měsíce probíhal. Rodiče budou moci během celého projektu navštívit náš třídní záhonek nebo naší třídu, kde budou vystaveny experimenty a různé druhy sazeniček.
  • ZŠ Nad přehradou – školní skleník – využijeme v rámci projektu k seznámení dětí s vnitřním pěstováním květin. Děti se seznámí s teplomilnými květinami a možností pěstovat některé odrůdy zeleniny či ovoce i přes zimní období. Děti zde přesadí pokojové květiny a zasadí ananas, zázvor a semena avokáda, manga.
  • Státní zdravotní ústav – Centrum podpory veřejného zdraví v zastoupení MUDr. Marie Nejedlé darovalo bezpečnostní vybavení s reflexními prvky (reflexní batůžky, reflexní náramky, reflexní ozdoby na karabince). Tyto bezpečnostní prvky využijeme v rámci projektu při pravidelných cestách na hodiny plavání a při cestách na různé kulturní akce. V rámci projektu je jeden týden zaměřený na bezpečnost, dopravní prostředky a cestování městskou hromadnou dopravou.
  • TJ Aster – Hucul Club – nezisková organizace, která má za sebou již přes 40 let záchrany huculského koně. Chov huculů je zde provozován ve venkovních výbězích a to z důvodů, aby bylo zachováno co nejvíce z původních charakterových vlastností tohoto koně. Zdejší huculové jsou využíváni především pro hipoterapii, jezdecké výcviky pro děti i dospělé a vyjížďky do terénu. Všestrannost hucula je zde využívána i k zápřahu do vozu či práci v lese.
  • Městská část Praha 15 – zřizovatel podporuje projekt svými návštěvami, sledováním a propagací v médiích.