Operační program Jan Ámos Komenský

Zapojili jsme se s žádostí do tzv. “Šablon IV” Operačního programu Jan Ámos Komenský. Od září 2022 využíváme z této dotace školního asistenta, odborné semináře a pořízení pomůcek. Celková výše dotace z MŠMT je 659 511Kč.