OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU – Vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady

Naše MŠ je příjemce dotace hrazené z Operačního programu PRAHA – PÓL RŮSTU.

Název projektu: “MŠ Milánská – venkovní prostor k podpoře EVVO – vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady“

Reg.č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001000

V uvedeném programu jsme získali celkovou částku 1 946 791,21 Kč z toho podpora z EFRR (EU) 973 395,60 Kč a z rozpočtu MHMP 778 716,48 Kč. Ostatní finance jsou z prostředků MČ Praha 15 a školy.

Vzdělávání a činnosti podle školního vzdělávacího programu se částečně přesunou na školní zahradu a do venkovní učebny. Dětem se tak rozšíří podmínky pro poznávání přírody, prožitkové učení a vlastní aktivitu, osvojí si běžné činnosti, postupy a poznatky, které je obohatí v dalším životě. Učitelky budou moci využít kreativní a moderní výukové metody v oblasti EVVO a polytechniky. Již teď si třídy na svých záhoncích pěstují jahody, rajčata, ředkvičky, bylinky, brambory, cukety, třešně, květiny atd., které pak využívají k přípravě jídla, ochutnávce, ale i při tvoření, rozvoji jemné motoriky a pracovních činnostech. Součástí projektu je např. stan jurta vybavený topením, oknem a sezením, mobilní záhony, lavičky, výukové panely s pískovištěm zakryté plachtou, spojovací chodník s povrchem 4soft, dřevěná zvířata a nové herní prvky pro zlepšení motoriky atd.

Do realizace se kromě odborné firmy zapojí všichni zaměstnanci, děti, rodiče i přátelé školy. Projekt navazuje na již upravenou část zahrady ze SFŽP „Živá zahrada z proutí“.

Výkres

publicita – plakát MŠ Milánská