OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU – začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

V uvedeném programu jsme získali z výzvy ESF č.54/2019 dotaci 893 703 Kč na podporu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Název našeho projektu je Kostičky ve světě.

Z možných aktivit využijeme pro výuku češtiny a podporu rodin cizinců asistenta pro děti s OMJ, zahraniční vzdělávací stáže pro učitelky a komunitní setkání s odborníky. Tento program pomůže rozšířit vzdělávání předškoláků v naší lokalitě, kde díky nové výstavbě s námi žijí rodiny cizinců. Zároveň podpora cizinců neubere nic ze současné výchovně vzdělávací činnosti naší školy. Podpoří také naše pedagogy v jejich profesním rozvoji. Budou moci čerpat ze zahraničních MŠ náměty pro svou další práci se všemi dětmi, rodiči a veřejností.

V realizaci nás podpořila i MČ Praha 15 a MHMP.

vyzva54