Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“

Využili jsme třetí možnou žádost na “Šablony III”. Od září 2020 využíváme z této dotace služeb logopeda pro běžné třídy, odborné semináře, pomůcky a projektové dny. Celková výše dotace z MŠMT je 396 599Kč.

Podali jsme si žádost do pokračování projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně “šablony II”. Od září 2018 čerpáme plánované aktivity: seminář EVVO, spolupráci s externím odborníkem EVVO, projektové dny EVVO, školní speciální pedagog a nákup pomůcek. Dotace z MŠMT je v celkové výši 614 846 Kč.

Podali jsme si žádost do projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“.  Od října 2016 již čerpáme plánované aktivity: kurz logopedické prevence 3 učitelky, kurz předmatematická a předčtenářská gramotnost 3 učitelky, odborně zaměřená setkávání s rodiči, nákup pomůcek. V dalším školním roce využijeme ještě novou pozici školního speciálního pedagoga a sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol. Dotace z MŠMT je v celkové výši  488 200Kč.