S pohlednicí kolem světa

V zelené třídě proběhl ve školním roce 2018/2019 projekt “S pohlednicí kolem světa”. Cílem projektu bylo naučit dítě vnímat, že svět je rozmanity a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý- jak svět přírody, tak i svět lidí. Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru. Dále podpořit začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do běžného kolektivu MŠ.

V rámci projektu byli oslovení přátelé a známí v zahraničí, česká velvyslanectví v zahraničí, české školy a školky v zahraničí s prosbou o zaslání pohlednice. Celý rok dětem přicházely pohlednice s nejrůznějšími vzkazy. Díky tomu se společně učily poznávat svět, hledat místa na mapách. Z tohoto projektu vznikly i zajimavé akce jako např. návštěva pana velvyslance Jana Vyčítala, přednáška o Nepálu a následné darování finanční částky mateřské škole v Káthmándú a mnoho dalšího. Projekt byl zakončen společně s dětmi, rodiči a panem starostou krásnou vernisáží, kdy byly ve vestibulu radnice Prahy 15 vystaveny fotografie a články z tohoto celoročního projektu.

Díky projektu se uskutečnila také studijní stáž v Tunisu a Kelibii (11/2019). Díky velvyslanectví ČR v Tunisu, MČ Praha 15, Evě Novotné Njili a naší MŠ se mohla tato akce uskutečnit.

Z naší MŠ vycestovaly dvě pedagožky, asistentka pedagoga a logopedka do mateřské školy v Kelibii, kterou tam vlastní a vede Češka Eva Novotná Njili, která se tam před 36 lety vdala. Naše pedagožky pracovaly s tamními dětmi, měly možnost vyzkoušet si své metody, které využívají při výuce dětí s odlišným mateřským jazykem.

Další akcí, která v Tunisu proběhla, byla pak akce s dětmi českých krajanů na rezidenci pana velvyslance. Při této akci pedagožky pracovaly s dětmi českých krajanů, pomáhaly s osvěžením českého jazyka, představily Českou republiku, zajímavosti o ČR, hráli a zpívali společně české písničky.

Celá akce byla všemi účastníky hodnocena velmi kladně.

 

V prosinci 2019 pak naši MŠ navštívila i sama Eva Novotná Njili s manželem. Dětem přivezla drobné dárky a na oplátku i ona odvezla drobné dárky pro děti v Kelibii.