S pohlednicí kolem světa

V zelené třídě proběhl ve školním roce 2018/2019 projekt “S pohlednicí kolem světa”. Cílem projektu bylo naučit dítě vnímat, že svět je rozmanity a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý- jak svět přírody, tak i svět lidí. Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru. Dále podpořit začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do běžného kolektivu MŠ.

V rámci projektu byli oslovení přátelé a známí v zahraničí, česká velvyslanectví v zahraničí, české školy a školky v zahraničí s prosbou o zaslání pohlednice. Celý rok dětem přicházely pohlednice s nejrůznějšími vzkazy. Díky tomu se společně učily poznávat svět, hledat místa na mapách. Z tohoto projektu vznikly i zajimavé akce jako např. návštěva pana velvyslance Jana Vyčítala, přednáška o Nepálu a následné darování finanční částky mateřské škole v Káthmándú a mnoho dalšího. Projekt byl zakončen společně s dětmi, rodiči a panem starostou krásnou vernisáží, kdy byly ve vestibulu radnice Prahy 15 vystaveny fotografie a články z tohoto celoročního projektu.