Živá zahrada z proutí

Bylo nám schváleno poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 16/2017 na projekt „Živá zahrada z proutí“. Cílem projektu bude proměna zahrady k aktivnímu využití při environmentální výchově a vzdělávání dětí. Realizace 2018-2020. Částka dotace 441 838 Kč.

Logo Ministerstvo životního prostředí ČR a logo Státní fond životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí ČR – www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR – www.sfzp.cz