Informace k zápisu

Zápis bude v letošním roce probíhat už běžným způsobem. Přijďte se k nám podívat i s dětmi! Těšíme se na vás v zelené třídě (žlutá branka).

Podle Zákona č.67/2022 Sb. Lex Ukrajina k zápisu do MŠ v termínu 4.5.22 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o pobytu cizinců na území ČR (uprchlíci před válkou na Ukrajině). 
Pro tyto děti je určen termín zápisu 8.6.22. Další informace k tomuto zápisu budou na našich stránkách 20.4.22.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. (так званий lex Ukraine), іноземці, які мають візу для перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. 1 а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці (біженці через війну в Україні), не можуть подати заяву про зарахування дитини до дитячого садка протягом 4.5.2022.
Для цих дітей встановлена ​​дата для подання заяв 08.06.2022. Додаткова інформація про цей запис буде доступна на нашому веб-сайті 20.4.2022.

Інформація про запис в садочок

Критерії прийому дітей до дитячого садка