Rozvojové programy a dotace

Projekty a dotace EU

2016 - 2018

Podali jsme si žádost do projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“.  Od října 2016 již čerpáme plánované aktivity: kurz logopedické prevence 3 učitelky, kurz předmatematická a předčtenářská gramotnost 3 učitelky, odborně zaměřená setkávání s rodiči, nákup pomůcek. V dalším školním roce využijeme ještě novou pozici školního speciálního pedagoga a sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol.…

Projekty a dotace ČR

2018

Bylo nám schváleno poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 16/2017 na projekt „Živá zahrada z proutí“. Cílem projektu bude proměna zahrady k aktivnímu využití při environmentální výchově a vzdělávání dětí. Realizace 2018-2020. Částka dotace 441 838 Kč. Ministerstvo životního prostředí ČR – www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR -…

Dotace úřadu práce

Žádné položky k zobrazení