Rozvojové programy a dotace

Projekty a dotace EU

2016 - 2022

Využili jsme třetí možnou žádost na “Šablony III”. Od září 2020 využíváme z této dotace služeb logopeda pro běžné třídy, odborné semináře, pomůcky a projektové dny. Celková výše dotace z MŠMT je 396 599Kč. Podali jsme si žádost do pokračování projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně “šablony II”. Od září 2018 čerpáme…

2016 - 2022

Obdrželi jsme v rámci inovace ve vzdělávání od MHMP dotaci ve výši 110 400Kč na vybavení školy digitálními technologiemi. Zakoupili jsme Tripanel Boxed s dotykovou obrazovkou, nastavitelnou výškou a připojeným notebokem. Funguje stejně jako interaktivní tabule, ale nevíc je na kolečkách a přemístitelný v rámci patra, kde nemáme interaktivní tabuli. Také se dá nastavit do…

2021 - 2022

Připojili jsme se k výzvě Příroda ve městě. Cílem bylo vytvořit na školní zahradě louku s lučním kvítím, kde mohou děti pozorovat přirozený biotop louky, rozmanitost lučního kvítí, střídání ročních období, učí se ošetřovat záhon a zároveň pozorovat hmyz, který ve městech ubývá. Především opylovači se od jara do podzimu slétají, protože louka kvete díky…

2020 - 2021

Naše MŠ je příjemce dotace hrazené z Operačního programu PRAHA – PÓL RŮSTU. Název projektu: “MŠ Milánská – venkovní prostor k podpoře EVVO – vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady“ Reg.č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001000 V uvedeném programu jsme získali celkovou částku 1 946 791,21 Kč z toho podpora z EFRR (EU) 973 395,60 Kč a…

2020 - 2022

V uvedeném programu jsme získali z výzvy ESF č.54/2019 dotaci 893 703 Kč na podporu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Název našeho projektu je Kostičky ve světě. Z možných aktivit využijeme pro výuku češtiny a podporu rodin cizinců asistenta pro děti s OMJ, zahraniční vzdělávací stáže pro učitelky a komunitní setkání s odborníky. Tento program pomůže rozšířit vzdělávání…

2022 - 2024

Zapojili jsme se s žádostí do tzv. “Šablon IV” Operačního programu Jan Ámos Komenský. Od září 2022 využíváme z této dotace školního asistenta, odborné semináře a pořízení pomůcek. Celková výše dotace z MŠMT je 659 511Kč.

Projekty a dotace ČR

2018 - 2020

Více o projektu zde: informace_o_projektu_milanska. Ministerstvo životního prostředí ČR – www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR – www.sfzp.cz

Dotace úřadu práce

Spolupráci s Úřadem práce jsme zahájili v roce 2012. Využívali jsme veřejnou službu na pomocné práce v areálu školy. Od roku 2014 jsme vytvořili pracovní místo dotované z projektů Úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací, aktivizačních pracovních příležitostí a společensky účelných pracovních míst. Od roku 2019 jsme se vrátili již jen k veřejné službě z důvodu ukončení projektů a nedostatku vhodných pracovníků z Úřadu práce, kteří vy splňovali naše vyšší nároky pro pravidelné denní zaměstnání v mateřské škole.

Úřad práce nám touto cestou pomáhá zajišťovat údržbu objektu a podporuje kvalitu našeho předškolního vzdělávání. Vychází vstříc našim požadavkům a vyhledává pro nás vhodné klienty a pracovníky.