Rozvojové programy a dotace

Projekty a dotace EU

2016 - 2020

Podali jsme si žádost do pokračování projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně “šablony II”. Od září 2018 čerpáme plánované aktivity: seminář EVVO, spolupráci s externím odborníkem EVVO, projektové dny EVVO, školní speciální pedagog a nákup pomůcek. Dotace z MŠMT je v celkové výši 614 846 Kč. Podali jsme si žádost do projektu…

Projekty a dotace ČR

2018 - 2020

Bylo nám schváleno poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 16/2017 na projekt „Živá zahrada z proutí“. Cílem projektu bude proměna zahrady k aktivnímu využití při environmentální výchově a vzdělávání dětí. Realizace 2018-2020. Částka dotace 441 838 Kč. Ministerstvo životního prostředí ČR – www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR -…

Dotace úřadu práce- spolupráce ukončena v prosinci 2018

Žádné položky k zobrazení