Rozvojové programy a dotace

Projekty a dotace EU

2016 - 2022

Využili jsme třetí možnou žádost na “Šablony III”. Od září 2020 využíváme z této dotace služeb logopeda pro běžné třídy, odborné semináře, pomůcky a projektové dny. Celková výše dotace z MŠMT je 396 599Kč. Podali jsme si žádost do pokračování projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně “šablony II”. Od září 2018 čerpáme…

2020 - 2021

V uvedeném programu jsme získali z výzvy ESF č.37/2017 dotaci 1 949 192Kč na rozvoj environmentálních a polytechnických dovedností dětí. Celý projekt je kromě EU financován také MHMP a MČ Praha 15. Vzdělávání a činnosti podle školního vzdělávacího programu se částečně přesunou na školní zahradu a do venkovní učebny. Dětem se tak rozšíří podmínky pro poznávání přírody, prožitkové učení…

2020 - 2022

V uvedeném programu jsme získali z výzvy ESF č.54/2019 dotaci 897 656Kč na podporu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Název našeho projektu je Kostičky ve světě. Z možných aktivit využijeme pro výuku češtiny a podporu rodin cizinců asistenta pro děti s OMJ, zahraniční vzdělávací stáže pro učitelky a komunitní setkání s odborníky. Tento program pomůže rozšířit vzdělávání předškoláků v naší lokalitě,…

Projekty a dotace ČR

2018 - 2020

Bylo nám schváleno poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 16/2017 na projekt „Živá zahrada z proutí“. Cílem projektu bude proměna zahrady k aktivnímu využití při environmentální výchově a vzdělávání dětí. Realizace 2018-2020. Částka dotace 441 838 Kč. Ministerstvo životního prostředí ČR – www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR -…

Dotace úřadu práce

Spolupráci s Úřadem práce jsme zahájili v roce 2012. Využívali jsme veřejnou službu na pomocné práce v areálu školy. Od roku 2014 jsme vytvořili pracovní místo dotované z projektů Úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací, aktivizačních pracovních příležitostí a společensky účelných pracovních míst. Od roku 2019 jsme se vrátili již jen k veřejné službě z důvodu ukončení projektů a nedostatku vhodných pracovníků z Úřadu práce, kteří vy splňovali naše vyšší nároky pro pravidelné denní zaměstnání v mateřské škole.

Úřad práce nám touto cestou pomáhá zajišťovat údržbu objektu a podporuje kvalitu našeho předškolního vzdělávání. Vychází vstříc našim požadavkům a vyhledává pro nás vhodné klienty a pracovníky.