Aktuální informace pro rodiče

Publikováno: 24. 3. 2020

– MŠ má stále přerušený provoz.

– Školné za březen činí 273Kč (z 22 dní bylo otevřeno 10 dní, školné na měsíc činí 600Kč). Za duben a ev. dále bude spočítáno podle dní uzavření školy v měsíci. Paní hospodářka zajistila úpravu evidence školného a bude vám přeplatky vracet za každý měsíc na váš účet.

– Stravné po dobu uzavření MŠ nebude počítáno, přeplatky budou vyúčtovány a vráceny na konci šk.roku jako vždy.

– Evidujeme u některých dětí dlužné částky a prosíme rodiče o vyrovnání, ev. o individuální dohodu s p.hospodářkou. Kdykoliv, nejen v této náročné situaci, se s vámi rádi domluvíme na přijatelném řešení.

– Pokud jste zaplatili poplatky na plánované výlety, které budou zrušeny, budeme vám částky vracet.

– Individuální programy jsme nuceni vzhledem k okolnostem a uzavření školy ukončit k 16.3. Paní hospodářka vám z plateb na druhé pololetí (flétna, Elkonin, keramika) vypočítá poměrnou část a přeplatek bude také vracet.

– O vratkách vás budou informovat po otevření školy učitelky nebo hospodářka.

Informace k OČR pro OSVČ zveřejníme, jakmile budou oficiálně schválené a budeme vědět postup.

– Sběr starého textilu a hraček byl v objemu cca 400kg. Přestože akce probíhala v již nepříznivé době omezení docházky, vybralo se 2x více než loni. Děkujeme vám za pomoc SOS vesničkám Praha!

– Stále nám nejsou známá žádná rizika nákazy z okolí MŠ.

Úřední hodiny služby při uzavření MŠ jsou ve všední dny 8 – 12h. Na mobil ředitelky je možné volat kdykoliv. Učitelky i vedení MŠ jsou vám k dispozici na mailech.

Přeji vám pokud možno klidné dny v kruhu rodiny!

Ilona Hulínová Ředitelka školy

V Praze dne 24.3.20