Fotografování v MŠ

Publikováno: 11. 10. 2019

Dopoledne 15.10. proběhne fotografování dětí. Formuláře s vybranými fotografiemi předejte Vaší paní učitelce ve třídě.