Informace k otevření MŠ

Publikováno: 8. 4. 2021

Vážení rodiče,

dnes jsme obdrželi souhrn všech nařízení a rozhodnutí potřebných k plánovanému otevření školky od 12.4.

Mladší děti (nepředškolní) z běžných tříd se budou dále vzdělávat distančně, paní učitelky s vámi zůstanou v kontaktu a budou vám podle možností zasílat náměty na domácí činnosti, které pro vás nejsou povinné.

Prezenční vzdělávání se týká zatím pouze předškoláků a všech dětí ze speciálních tříd. Bude probíhat takto:

– provoz běžných tříd 7 – 16,30h., fialová třída 7 – 15h., červená třída 7 – 16h.

– děti z běžných tříd budou rozdělené do menších neměnných skupin, konkrétní zařazení vašeho dítěte vám pošleme během pátku

– program tříd bude zaměřen na herní činnosti, přípravu na školu a pobyt venku, bude probíhat logopedie a výuka češtiny

– na prezenční docházku mohou nastoupit pouze děti, které projdou 2x týdně předepsaným testováním 

– trvá povinnost předškoláky omlouvat (přes aplikaci Twigsee)- pokračují podmínky provozu jaké byly před uzavřením školy kromě měření teploty dětí

Informace k testování:

– testováním bude děti provázet skřítek Kostkáč, který všem statečným dětem dá razítko jako značku, že mohou do své kostičky 
– běžné třídy na své zadní terase, speciální třídy u vchodu do školní kuchyně- zajistíme co nejrychlejší a hladký průběh testování, ale počítejte, že může dojít i k menší frontě
– příchod NUTNÝ v 7 – 8,15h., později nebude dítě otestováno a nebude pro ten den přijato k docházce- testování probíhá pravidelně pondělí a čtvrtek na uvedených místech- pro děti, které nebudou tyto dny přítomny, platí testování v den příchodu (zvonek na hospodářku)
– typ testu Lepu Rapid, tj. antigenní test z okraje nosu (cca 2cm hloubka) 
– nelze testovat děti s příznaky onemocnění horních cest dýchacích- testovat se nemusí děti, které prodělaly Covid, platí po dobu 90 dní po pozitivním testu a pouze s potvrzením lékaře či hygieny
– vyhodnocení testu trvá 15 min., kdy rodič s dítětem musí počkat v okolí testovacího místa, mezitím se testují další děti
– vstup do školy je umožněn pouze dětem s negativním výsledkem, o testu obdržíte potvrzení
– není možné donést si vlastní testy a není možné se testovat doma
– podrobné informace budou u testování, příp. mne můžete kontaktovat mailem či telefonicky

Prosím respektujte tato opatření, i my je musíme splnit. Nemám možnost nařízení změnit. Ale mám radost, že aspoň některé děti se mohou do školky vrátit. Považuji za úspěch, že se společným úsilím mnoha pedagogů podařilo zrušit nařízení o nošení roušek po celou dobu pobytu ve školce. 

Děkuji, že nám i dětem pomůžete náročné období zvládnout.

Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcováředitelka školy