Informace k prázdninovému provozu mateřských škol od místostarostky Prahy 15 Mgr. Jitky Kolářové

Publikováno: 22. 1. 2022

Vážení rodiče,


po zveřejnění termínů prázdninového provozu, který jsem doplnila o další možnost pomoci rodičům ve svízelné situaci, kterou naše městská část zajistila ve spolupráci se soukromou mateřskou školou, se na sociálních sítí rozvinula debata, ve které nejsou uváděny přesné informace.


Naprosto chápu rodiče, kteří nemají žádnou nebo jen loňskou zkušenost, kdy do provozu zasáhla pandemická situace a znemožnila standardní systém, že se obávají toho, co nastane. Omlouvám se tedy za delší informaci, ale vnímám ji jako nutnou.


Provoz mateřských škol se řídí platnou legislativou. Mateřské školy jsou výchovně- vzdělávací instituce, které plní řádný vzdělávací program, který je pravidelně sledován ČŠI. Tento program je naplánován na školní rok – tedy na deset měsíců. Během prázdnin jsou mateřské školy v režimu letního prázdninového provozu, který je zveřejňován na naší městské části s velkým předstihem. Pokud jsou rodiče ve svízelné situaci a nestačí jim provoz jejich kmenové mateřské školy, mohou se obrátit o pomoc na vedení své kmenové mateřské školy, kde s nimi situaci individuálně proberou a pokusí se najít vhodné řešení s ohledem na potřeby rodičů, možnosti a kapacity ostatních mateřských škol a především s ohledem na potřeby dítěte. 


Nebudu zde dále vypisovat, že je letní provoz neekonomický, že mateřské školy nemohou plnit funkci rodiny, ani to, že z pohledu dětských psychologů děti potřebují prázdniny, neboť vzdělávací činnost je pro ně práce.


Jak tedy postupovat? Pokud jste rodič ve svízelné situaci, obraťte se na vedení své kmenové mateřské školy, kde společně zkusíte najít řešení. Prázdninový provoz je sociální výpomocí pro rodiče, není automatický a ani nárokový, ale všichni se snaží o vzájemnou pomoc. Pokud budete mít pocit, že s vámi vedení školy nekomunikuje, můžete se obrátit na mě. Vhodná délka pobytu na prázdninovém provozu je max. v délce jednoho měsíce celkem. 


Mimo provoz našich mateřských škol jsme domluvili i možnost využití soukromého zařízení. Jsme si vědomi toho, že je zde vyšší finanční zátěž, proto budeme přispívat dětem na týden tisíc korun, nejdéle však po dobu dvou týdnů.


Prázdninový provoz mateřských škol respektuje kapacitní a technické možnosti našich mateřských škol. Přesto chci zdůraznit, že ze strany zřizovatele, a především ze strany vedení mateřských škol, se snažíme vyjít maximálně vstříc rodičům s ohledem na vývoj dítěte.


Závěrem mi dovolte poděkovat rodičům, kteří mají možnost zajistit péči o své dítě v době letních prázdnin, že nevyužívají náhradního prázdninového provozu MŠ, a přenechávají tak dočasně místo dětem, jejichž rodiče tuto možnost bohužel nemají. S přáním pevného zdraví vám i vašim dětem


Mgr. Jitka Kolářová, místostarostka MČ Praha 15