MAP III

Publikováno: 14. 9. 2021

Naše mateřská škola se zapojila do aktivit MAP III ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání.