Mezigenerační spolupráce

Publikováno: 19. 2. 2021

I nadále se podílíme na našich mezigeneračních aktivitách ve spolupráci s Mezi námi, o.p.s.

Děti a paní učitelky ze zelené třídy už se několikátý měsíc zapojují do projektu Pohádkový rok. Tento měsíc tvořili strašidýlko barbuchu, kterého poslali společně s velkým plakátem a postavičkou barbuchy babičkám a dědečkům do domova seniorů.

Obrázky srdíček pro seniory malovaly i děti z červené a žluté třídy.

Jistě babičkám a dědečkům udělají velkou radost.