Omezení provozu školy

Publikováno: 30. 1. 2021

Vážení rodiče,

po projednání s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy a Odborem školství, kultury a zdravotnictví MČ Praha 15 jsem rozhodla podle §3 odst. 2 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání o omezení provozu Mateřské školy od 1.2.2021 předběžně do 8.2.2021. Provoz školy bude v době omezení od 6,30h. do 13h. Důvodem je karanténa všech zaměstnanců Školní jídelny.

V případě prodloužení karantény Školní jídelny či jiné změny vás budu co nejdříve informovat běžným způsobem (domluvená komunikace tříd) a v aktualitách na stránkách školy.

Prosím informujte mne, pokud se u vašeho dítěte vyskytne nákaza Covid 19 pozitivní.

Děkuji za pochopení a spoluúčast při zajištění provozu.

Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová ředitelka školy

Oznámení zákonným zástupcům: Všichni rodiče byli informováni třídními učitelkami mailem na uvedenou mailovou adresu s potvrzením o přečtení dne 30.1.21. Kontrolu provedly třídní učitelky.