Studijní stáž našich učitelek v Tunisu a Kelibii

Publikováno: 1. 12. 2019

Díky loňskému projektu zelené třídy “S pohlednicí kolem světa” se paní učitelce Konvalinové podařilo za spolupráce s velvyslanectvím České republiky v Tunisu, mateřskou školou paní Evy Njili Novotné v Kelibii, MČ Praha 15 a naší mateřské školy uspořádat studijní stáž v Tunisu a Kelibii.

Na týden odcestovaly tři naše učitelky a jedna logopedka do mateřské školy v Kelibii, kde pracovaly s dětmi v místní mateřské škole. Tu tam vede Češka, paní Eva Njili Novotná. V Kelibii je také přivítal i pan starosta.

Díky tomu měly možnost seznámit se se školstvím v jiné zemi, předat, ale i získat nové zkušenosti pro svou práci a navázat nová přátelství.

V Tunisu pak v rezidenci pana velvyslance připravily akci s dětmi českých krajanů. Společně hráli hry, poznávali Českou republiku a zpívali české písničky.

Celá akce byla hodnocena všemi účastníky velmi kladně a děkujeme našim pedagožkám za příkladnou reprezentaci naší školky.

Více informací se můžete dočíst na webových stránkách paní učitelky Konvalinové zde