Vyhráli jsme třetí místo v akci organizace Mezi námi – Pohádkový rok

Publikováno: 18. 6. 2021

Mezi námi, o.p.s. uspořádalo celoroční mezigenerační akci ” Pohádkový rok”.

Každý měsíc byl věnován jedné známé pohádce a na toto téma pak společně tvořily děti i senioři. Z důvodu situace s Covid 19 to často nešlo jinak, než na dálku, ale vždy ke spokojenosti obou stran.

Děti ze zelené a červené třídy se zapojily do aktivit a podílely se na vytváření výrobků, dokonce několikrát se podařilo uspořádat zpívání v CSOP babičkám a dědečkům pod okny.

Každý měsíc byly vybrány školky, které získaly za pohádkové téma daného měsíce ceny. Jeden měsíc se na stupni vítězů umístila i zelená třída.

A jelikož se naše třídy zapojovaly do mezigeneračních aktivit opravdu hodně, nakonec v celkovém vyhlašování vítězných školek skončila naše MŠ na krásném třetím místě a vyhráli jsme akci “bubnování na zahradě naší MŠ”.

Bubnování si nakonec užila celá naše školka i společně s několika seniory, kteří se k nám přijeli podívat.

Poděkování samozřejmě náleží i naší koordinátorce z Mezi námi, Heleně Lukasové.