Vyúčtování fondu rodičů a školného

Publikováno: 17. 4. 2021

Vážení rodiče,


vzhledem k omezené docházce dětí do MŠ vyšlo vyúčtování po dohodě s třídními učitelkami o čerpání a výpočtu paní hopodářky takto:


Fond rodičů – čerpáno na dárky, výrobky pro rodiče, divadelní představení, Den dětí, dárky na konci školního roku, některé aktivity, odměny ve třídě atd. Částku snížíme o 300Kč. Kdo jste ještě neplatili 2. pololetí, domluví se s vámi paní hospodářka mailem. Kdo má již zaplacen celý rok, bude vám v květnu částka 300Kč vrácena.
Budeme se snažit Den dětí a rozlučky tříd zajistit na zahradě školy, aby se mohly zúčastnit všechny děti.


Školné – za děti, na které se platba školného vztahuje, bude za březen a duben podle docházky částka celá nebo poměrná část vrácena v květnu na účet rodičů.

Pokud máte dotazy či připomínky k vyúčtování, kontaktujte mne nebo paní hospodářku.
Přeji vám hezký den a posílám pozdrav dětem, které nemohou být s námi ve školce!


Ilona Hulínová