Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“

Podali jsme si žádost do pokračování projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně “šablony II”. Od září 2018 čerpáme plánované aktivity: seminář EVVO, spolupráci s externím odborníkem EVVO, projektové dny EVVO, školní speciální pedagog a nákup pomůcek. Dotace z MŠMT je v celkové výši 614 846 Kč. Podali jsme si žádost do projektu …

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“ Pokračovat ve čtení »