Typ proejktu: Projekty a dotace EU

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU – začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

V uvedeném programu jsme získali z výzvy ESF č.54/2019 dotaci 893 703 Kč na podporu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Název našeho projektu je Kostičky ve světě. Z možných aktivit využijeme pro výuku češtiny a podporu rodin cizinců asistenta pro děti s OMJ, zahraniční vzdělávací stáže pro učitelky a komunitní setkání s odborníky. Tento program pomůže rozšířit vzdělávání …

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU – začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Pokračovat ve čtení »

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU – Vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady

Naše MŠ je příjemce dotace hrazené z Operačního programu PRAHA – PÓL RŮSTU. Název projektu: “MŠ Milánská – venkovní prostor k podpoře EVVO – vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady“ Reg.č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001000 V uvedeném programu jsme získali celkovou částku 1 949 191,21Kč z toho podpora z EFRR (EU) 973 395,60Kč a z rozpočtu MHMP 778 716,48Kč. …

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU – Vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady Pokračovat ve čtení »

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“

Využili jsme třetí možnou žádost na “Šablony III”. Od září 2020 využíváme z této dotace služeb logopeda pro běžné třídy, odborné semináře, pomůcky a projektové dny. Celková výše dotace z MŠMT je 396 599Kč. Podali jsme si žádost do pokračování projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně “šablony II”. Od září 2018 čerpáme …

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“ Pokračovat ve čtení »