Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“

Podali jsme si žádost do projektu EU Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“.  Od října 2016 již čerpáme plánované aktivity: kurz logopedické prevence 3 učitelky, kurz předmatematická a předčtenářská gramotnost 3 učitelky, odborně zaměřená setkávání s rodiči, nákup pomůcek. V dalším školním roce využijeme ještě novou pozici školního speciálního pedagoga a sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol. …

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, zkráceně „šablony“ Pokračovat ve čtení »