MŠ Škola hrou

Mateřská škola Praha 10 – Horní Měcholupy, Milánská 472

Milánská 472 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy
fotoms_1
šablony1šablony2
 

 

 IFORMACE K ZÁPISU NAJDETE V KOLONCE „ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“.

 

 

Aktuality

22. března 2017 - Beseda- Lehkou nohou do 1. třídy

20.3. se v sále hasičské zbrojnice konala beseda na téma školní připravenosti a zralosti dětí. Beseda se konala v rámci MAP Praha 15 a na organizaci se podílela i naše MŠ a SPC.


21. března 2017 - Děkujeme tiskárně TISKNU24.cz

Rádi bychom poděkovali touto cestou tiskárně www.tisknu24.cz. Jmenovitě pak panu Votavovi, který nám tištěné informační letáčky věnoval jako sponzorský dar.