Jak to u nás vypadá

Jak to u nás vypadá a co celý den děti dělají.
Dopoledne
Hry / pohybová chvilka
Dopoledne
Dopoledne
Svačina
Dopoledne
Dopoledne
Pobyt venku
Dopoledne
Poledne
Oběd
Poledne
Odpoledne
Odpočinek
Odpoledne
Odpoledne
Svačina
Odpoledne
Odpoledne
Odpolední zájmové činnosti ve třídě nebo na školní zahradě
Odpoledne