Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Ilona Hulínová
ředitelka
Bc. Jana Omastová
zástupkyně ředitelky
Eva Světlíková
školnice
Radka Kubínová
hospodářka

Oranžová třída

Mgr. Vladimíra Hladíková
učitelka
Alena Masariková
učitelka
Lucie Pokorná
asistent pedagoga

Modrá třída

Bc. Jelena Brabcová
učitelka
Bc. Lucie Studeničová
učitelka
Helena Borčová
asistent pedagoga

Žlutá třída

Bc. Jana Boháčová
učitelka
Veronika Suchanová
učitelka
Gabriela Skřivanová
asistent pedadoga

Zelená třída

Bc. Klára Hrušková DiS.
učitelka
Dana Pelcová
učitelka
Terezie Kozlíková
asistent pedagoga

Červená třída

Bc. Jana Omastová
učitelka
Kateřina Konvalinová
učitelka
Mgr. Ilona Hulínová
logoped
Iveta Šnaidrová
asistent pedadoga

Fialová třída

Mgr. Ilona Hulínová
logoped
Mgr. Olga Vyhnánková
učitelka
Eva Košátková
učitelka
Eva Hradečná
asistent pedadoga

Logoped

Mgr. Karolína Jarešová
logoped

Školní asistent

Lucie Kirchnerová
školní asistent
Maryna Liesniak
školní asistent

O dobré jídlo se starají

Radka Kubínová
vedoucí školní jídelny
Jana Šnajberková
Jana Vodrážková
Jaroslava Fučíková

O čistotu ve školce se starají

Eva Světlíková
školnice
Eva Hradečná
Miroslava Procházková
Monika Kolářová