Zaměstnanci

Vedení a provoz

Mgr. Ilona Hulínová
ředitelka
Bc. Jana Omastová
zástupkyně ředitelky
Eva Světlíková
školnice
Radka Kubínová
hospodářka

Oranžová třída

Dana Haškovcová
učitelka
Laděna Hejzlarová
učitelka

Modrá třída

Bc. Jelena Brabcová
učitelka
Alena Masariková
učitelka
Renata Jačková
asistent pedagoga

Žlutá třída

Jana Boháčová
učitelka
Veronika Suchanová
učitelka
Gabriela Skřivanová
asistent pedadoga

Zelená třída

Mgr. Kateřina Konvalinová
učitelka
Dana Pelcová
učitelka
Pavlina Bizinská
asistent pedadoga

Červená třída

Bc. Jana Omastová
učitelka
Kateřina Douchová, DiS
učitelka
Eva Neumannová
učitelka
Martina Soumarová
asistent pedadoga
Gabriela Lorencová
asistent pedadoga

Fialová třída

Mgr. Ilona Hulínová
logoped
Mgr. Olga Vyhnánková
učitelka
Eva Košátková
učitelka
Eva hradečná
asistent pedadoga

Logoped

Mgr. Nicola Bečvářová
logoped

O dobré jídlo se starají

Jana Šnajberková
Jana Vodrážková
Jana Němečková

O čistotu ve školce se starají

Eva Světlíková
školnice
Eva Hradečná
Miroslava Procházková
Hana Weinlichová