Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Ilona Hulínová
ředitelka
Bc. Jana Omastová
zástupkyně ředitelky
Eva Světlíková
školnice
Radka Kubínová
hospodářka

Oranžová třída

Mgr. Vladimíra Hladíková
učitelka
Alena Masariková
učitelka
Lucie Pokorná
asistent pedagoga

Modrá třída

Bc. Jelena Brabcová
učitelka
Helena Borčová
učitelka
Lucie Rambousková
asistent pedagoga

Žlutá třída

Bc. Jana Boháčová
učitelka
Veronika Suchanová
učitelka
Gabriela Skřivanová
asistent pedadoga

Zelená třída

Bc. Klára Hrušková DiS.
učitelka
Dana Pelcová
učitelka
Maryna Liesniak
asistent pedagoga

Červená třída

Bc. Jana Omastová
učitelka
Lucie Kirchnerová
učitelka
Mgr. Ilona Hulínová
speciální pedagog
Iveta Šnaidrová
asistent pedadoga

Fialová třída

Mgr. Ilona Hulínová
speciální pedagog
Mgr. Olga Vyhnánková
speciální pedagog
Eva Košátková
učitelka
Eva Hradečná
asistent pedadoga

Speciální pedagog

Bc. et Bc. Marie Süčová
speciální pedagog

Školní asistent

Monika Slováčková
školní asistent

O dobré jídlo se starají

Radka Kubínová
vedoucí školní jídelny
Jana Šnajberková
Jana Vodrážková
Gašperová Květuše

O čistotu ve školce se starají

Eva Světlíková
školnice
Jana Ederová
Monika Kolářová