Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Ilona Hulínová
ředitelka
Bc. Jana Omastová
zástupkyně ředitelky
Eva Světlíková
školnice
Radka Kubínová
hospodářka

Oranžová třída

Dana Haškovcová
učitelka
Renata Gabrielová
učitelka
Lucie Pokorná
asistent pedagoga

Modrá třída

Bc. Jelena Brabcová
učitelka
Bc. Lucie Studeničová
učitelka
Naděžda Loosová
asistent pedagoga

Žlutá třída

Bc. Jana Boháčová
učitelka
Veronika Suchanová
učitelka
Gabriela Skřivanová
asistent pedadoga

Zelená třída

Mgr. Kateřina Konvalinová
učitelka
Dana Pelcová
učitelka
Pavlina Bizinská
asistent pedagoga

Červená třída

Bc. Jana Omastová
učitelka
Alena Masariková
učitelka
Bc. Eva Neumannová
učitelka
Iveta Šnaidrová
asistent pedadoga

Fialová třída

Mgr. Ilona Hulínová
logoped
Mgr. Olga Vyhnánková
učitelka
Eva Košátková
učitelka
Eva Hradečná
asistent pedadoga

Logoped

Mgr. Karolína Jarešová
logoped

Asistent pro děti s OMJ

Pavlina Bizinská
asistent pedagoga

O dobré jídlo se starají

Radka Kubínová
vedoucí školní jídelny
Jana Šnajberková
Jana Vodrážková
Jaroslava Fučíková

O čistotu ve školce se starají

Eva Světlíková
školnice
Eva Hradečná
Miroslava Procházková
Hana Weinlichová