Úhrada stravného a školného

Sazby stravného ve školním roce 2021/2022

Děti 3 – 6 let (narozené do 31. 8. 2016)

PřesnídávkaObědSvačinaCelkem / 1 denMěsíc / 22 dní
Polodenní8 Kč23 Kč31 Kč651 Kč
Celodenní 8 Kč 23 Kč 8 Kč39 Kč819 Kč

Děti s odkladem školní docházky (narozené 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015)

PřesnídávkaObědSvačinaCelkem / 1 denMěsíc / 22 dní
Polodenní8 Kč25 Kč33 Kč693 Kč
Celodenní 8 Kč 25 Kč 8 Kč41 Kč861 Kč

Sazby školného ve školním roce 2021/2022

Měsíční sazba: 700 Kč*

*neplatí pro předškoláky – narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky

Úhrada školného a stravného

Školné a stravné se hradí zálohově dopředu, tzn. do 30. dne předcházejícího měsíce.

Způsob úhrady

Trvalý příkaz k úhradě – rodič dá u své banky trvalý příkaz k úhradě se splatností nejpozději k 25. dni v měsíci na částku stravného a školného.

Číslo účtu: 2000892319/0800

Variabilní symbol: přidělené číslo (viz přihláška ke stravnému a informace pro rodiče při nástupu do MŠ) (termín 25. 8. 2021 – 25. 5. 2022)

Pro příští školní rok udělá rodič to samé s aktuálními daty.