Úhrada stravného a školného

Sazby stravného ve školním roce 2020/2021

Děti 3 – 6 let (narozené do 31. 8. 2015)

PřesnídávkaObědSvačinaCelkem / 1 denMěsíc / 22 dní
Polodenní8 Kč20 Kč28 Kč616 Kč
Celodenní 8 Kč 20 Kč 7 Kč35 Kč770 Kč

Děti s odkladem školní docházky (narozené 1. 9. 2010 až 31. 8. 2014)

PřesnídávkaObědSvačinaCelkem / 1 denMěsíc / 22 dní
Polodenní8 Kč22 Kč30 Kč660 Kč
Celodenní 8 Kč 22 Kč 7 Kč37 Kč814 Kč

Sazby školného ve školním roce 2020/2021

Měsíční sazba: 600 Kč*

*neplatí pro předškoláky – narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky

Úhrada školného a stravného

Školné a stravné se hradí zálohově dopředu, tzn. do 30. dne předcházejícího měsíce.

Způsob úhrady

Trvalý příkaz k úhradě – rodič dá u své banky trvalý příkaz k úhradě se splatností nejpozději k 25. dni v měsíci na částku stravného a školného.

Číslo účtu: 2000892319/0800

Variabilní symbol: přidělené číslo (viz přihláška ke stravnému a informace pro rodiče při nástupu do MŠ) (termín 25. 8. 2020 – 25. 5. 2021)

Pro příští školní rok udělá rodič to samé s aktuálními daty.