Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči při Základní škole LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

Naše mateřská škola s SPC dlouhodobě spolupracuje a poskytuje tyto služby:

poradenství, konzultace pro rodiče, kontakty na odborníky, komplexní vyšetření řeči, diagnostiku, doporučení k podpůrným opatřením, metodickou pomoc pedagogům, konzultace k odkladu školní docházky a další.

Objednávejte se k vyšetření objednávkovým formulářem na stránkách SPC: www.zslogopedicka.cz


Další informace a kontakty SPC: www.zslogopedicka.cz
Seznam všech SPC: www.apspc.cz

Seznam klinických logopedů: www.klinickalogopedie.cz

Další informace a kontakty podle potřeb vašich dětí vám poskytnou učitelky ve třídách nebo speciální pedagogové naší MŠ (Mgr. Jarešová, Mgr. Hulínová, Mgr. Vyhnánková, Bc. Omastová).