Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči při Základní škole Lopes, Libčická 399/8, Praha 8 – Čimice, 181 00

Dvě speciální pedagožky naší MŠ jsou zároveň poradenskými pracovníky v tomto SPC. Informace a některé formy podpory proto můžeme nabídnout přímo v naší školce.

Objednávejte se k vyšetření mailem: spc@zslogopedicka.cz
Další informace a kontakty: www.zslogopedicka.cz
Seznam všech SPC: www.apspc.cz

Poskytujeme komplexní logopedickou a speciálně pedagogickou péči a poradenství dětem, ale také rodičům a školám.

  • poradenství a terapie pro děti a žáky s vadami řeči
  • konzultace pro rodiče, kontakty na odborníky a školy
  • komplexní vyšetření řeči, diagnostika a logopedická reedukace
  • doporučení k podpůrným opatřením a integraci dětí a žáků se SVP do MŠ a ZŠ
  • pomoc při přípravě IVP, návštěvy škol
  • depistáž a konzultace ve školách
  • metodická pomoc učitelům a pedag.asistentům v MŠ a ZŠ
  • supervize logopedickým asistentům
  • konzultace k odkladu školní docházky, test rizika poruch učení, test školní připravenosti
  • v omezené míře praxe studentům

Kontakt:
Mgr. Ilona Hulínová
logoped, speciální pedagog
Tel: 777 769 150
E-mail: ilona.hulinova@zslogopedicka.cz

Mgr. Karolína Jarešová
logoped, speciální pedagog
Tel: 732 840 323
E-mail: karolinajaresova@gmail.com
(dlouhodobě nepřítomná)