Projekty a programy pro děti

2016 - současnost

Projekt „Společně od 3 do 100 let“ se snaží propojit ve svých aktivitách a setkáních minimálně tři věkové generace. Každá z generací má té navazující generaci co předávat.

2021 - 2022

Modrá třída v naší školce se zapojila do zajímavého a zábavného projektu. Zatím probíhá v naší venkovní učebně jurtě. O čem to je? Vysvětlí vám sami organizátoři projektu: S radostí vám představujeme náš pilotní mezigenerační projekt “Senioři staví s dětmi”, na kterém s námi spolupracuje společnost LEGO Group a organizace Mezi námi. Projekt se zaměřuje…

2016 - současnost

Charakteristika projektu Projekt „Malý zahradníček“ navazuje na TVP tříd a pomocí prožitkového učení seznamuje děti v průběhu celého školního roku s různými typy ekosystémů – ekosystém umělý (vinice, sad, pole, rybník, zahrada či záhonek) či přírodní (jezero, les, louka). Seznámení dětí s přírodním koloběhem vody a nenahraditelnou životadárnou sluneční energií. Postupné seznamování dětí s péčí…

2018 - 2019

V zelené třídě proběhl ve školním roce 2018/2019 projekt “S pohlednicí kolem světa”. Cílem projektu bylo naučit dítě vnímat, že svět je rozmanity a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý- jak svět přírody, tak i svět lidí. Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru. Dále podpořit začleňování dětí…

2017

Zúčastnili jsme se jako první mateřská škola pilotního projektu „Zdravá svačinka hrou“. Návštěvu kuchařů, s kterými děti vyráběly zdravé pomazánky a pak je s chutí také snědly, natáčela i Česká televize. Rodiče se mohli podívat, jak jsou děti šikovné a jak snědly všechnu zeleninu. Právě proto, že to byla jejich výroba! Co si vyrobíme, to si lépe sníme.…

2016 - současnost

V lednu 2016: Oslovila nás p. zástupkyně starosty Jitka Kolářová s paní Tanjou Golubič, zástupkyně župana, abychom uskutečnily vzdělávací návštěvu za MČ Praha 15. Za podpory p. ředitelky a celé MŠ jely dvě logopedky do 5 škol v Daruvaru, Končenicích a Záhřebu s programem české logopedické prevence zaměřeno na odlišnosti v HR a CZ výslovnosti.…