Společně od 3 do 100

Charakteristika projektu

Stáří a stárnutí to může být otázka, kterou se zabývá filozofie, politologie, ale také to může být přirozený koloběh života, který provází lidstvo od počátku jeho samotné historie.

Nikdo neznáme kouzlo ani zaklínadlo, jak zbrzdit čas či ho dokonce zastavit. Proto je důležité společné mezigenerační soužití, které v co nejširší možné míře podpoří a zajistí vzájemné pocity tolerance a solidarity. Prostě „chtít být spolu“.

Projekt „Společně od 3 do 100 let“ se snaží propojit ve svých aktivitách a setkáních minimálně tři věkové generace. Každá z generací má té navazující generaci co předávat.

Ti nejmenší jsou schopni svojí hravostí a přirozeností obohatit o nové krásné okamžiky i seniory, kteří stojí ve společnosti na okraji, přestože jsou zkušenostmi nejbohatší. Děti jsou schopny seniory rozveselit svou spontánností a mnohdy bujnou fantazií. Senioři hravě zvládnou uspokojit zájem těch nejmenších nejrůznějšími pohádkami, příběhy či písničkami, které často upadají v zapomnění. Velmi zajímavé pro nejmladší generaci mohou být vzpomínky a zážitky z dětství seniorů, například z důležitých událostí ve vývoji naší země nebo jak se dříve žilo, jak se oblékali, jak si hráli, co jedli…

Pro fungující mezigenerační spolupráci je důležité předávat té nejmladší generaci správné vzory chování, které napomohou utváření pozitivních mezigeneračních vztahů ve všech věkových rovinách.

Propojení generace seniorů a dětí je blahodárná kombinace pro obě skupiny. Platí to i pro střední generaci rodičů dětí nebo dětí seniorů, která věkově patří mezi tyto dvě skupiny.

Pro nás „zprostředkovatele“ těchto setkání je největší odměnou za práci úsměv ve tvářích seniorů a dětí z prožití nových krásných zážitků.

Spolupráce

  • Rodiče dětí – v průběhu celého projektu budou informováni o plánovaném programu a to ústní formou při každodenním kontaktu. Fotografie z projektu budou umístěny na webové stránky školy.
  • Mezi námi, o.p.s.
  • DD Onšov
  • CSOP Praha 15
  • MČ Praha 15
  • Kraj Vysočina
  • další subjekty podle jednotlivých programů