Národní plán obnovy – Digitalizujeme školu

Obdrželi jsme v rámci inovace ve vzdělávání od MHMP dotaci ve výši 110 400Kč na vybavení školy digitálními technologiemi. Zakoupili jsme Tripanel Boxed s dotykovou obrazovkou, nastavitelnou výškou a připojeným notebokem. Funguje stejně jako interaktivní tabule, ale nevíc je na kolečkách a přemístitelný v rámci patra, kde nemáme interaktivní tabuli. Také se dá nastavit do vodorovné polohy a pracovat s ním jako Magic boxem. Využíváme ho nejen pro přípravu předškoláků (např. www.kaminet.cz), ale i pro menší děti (kamínky) nebo na doplnění výuky naučným videem či pohádkou. Trénovat se dá například grafomotorika, sluchové vnímání, zraková percepce, fonematické uvědomování, orientace v prostoru, vizuomotorika a další činnosti podle RVP PV. Pro děti je to nová a zajímavá pomůcka a motivace. Paní učitelky prošly školením, jak s pomůckou pracovat. Je umístěna v samostatné pracovně spec.pedagoga a pro všechny přístupná. Ideální je práce s menší skupinou, třídy se na tuto aktivitu dělí na dvě skupiny.

Dále jsme za prostředky z dotace zakoupili flashdisky a tašky na přenos notebooků.