Aktuální informace 2

Publikováno: 22. 10. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v naší MŠ (další testy a karantény) a také vzhledem k nahlášené nízké docházce dětí v příštím “prázdninovém” týdnu jsem rozhodla po dohodě se zřizovatelem a podle §3 odst. 2 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o prodloužení uzavření školy do 30.10.2020 včetně.

Provoz bude obnoven 2.11.2020 podle aktuálních podmínek.Informace k žádosti o OČR naleznete na stránkách MPSV, neposílejte dotazy ani žádosti paní hospodářce, je nutné sledovat aktuální situaci v příslušném resortu. V současné chvíli MŠ žádost nepotvrzuje, zákonní zástupci dávají čestné prohlášení. Podmínky pro OSVČ najdete na stránkách MPO.

Dále s vámi budou ve spojení třídní učitelky a zajistí pro vaše děti aktivity podle třídního programu, který je povinný pro děti předškolní a s odkladem školní docházky. Tyto děti však z účasti můžete omluvit u svých třídních učitelek. Pro mladší děti je účast dobrovolná. 

Prázdninový týden ponecháme bez úkolů, využijte ho ke sportovním aktivitám (po ukončení karantény) a rodinným výletům do přírody.


Prosím, zůstaňte ve spojení s třídními učitelkami a sledujte stránky školy. 

Děkuji za pochopení a zodpovědný přístup a přeji vám pokud možno příjemný konec října!
Těšíme se na společný listopad!

Mgr. Ilona Hulínová- Mihalcová

ředitelka školy