Informace

Publikováno: 8. 4. 2021

Vážení rodiče, 
ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování.

Testovací sady pro školy byly distribuovány MŠMT a schváleny MZ ČR. 

Manuál MŠMT k testování