Koronavirus aktuální informace

Publikováno: 10. 3. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu vás opět aktuálně informuji:

· Uzavření se zatím netýká mateřských škol, provoz u nás tedy není přerušen ani omezen

· Nadále platí předešlé informace, které jsem vám podávala k opatřením ohledně koronaviru, cestování a případných zdravotních obtíží a docházky do MŠ

· Pokud si přejete dítě ponechat preventivně doma, prosím o řádnou omluvu podle Školního řádu

· Sledujte prosím aktuality na stránkách školy, v šatnách a nástěnkách

· S dalšími dotazy se můžete obracet na učitelky, na mne nebo na vedení školy

· Ve škole platí zvýšená hygienická opatření

· Třídní učitelky provádějí důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží vás budou kontaktovat

· Oficiální informace naleznete na: https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020

Prosím vás nadále o zodpovědný přístup a poskytnutí případných informací, které by souvisely se současnou situací (kontakt s onemocněním či jiná rizika možné nákazy).

Děkuji vám za pochopení!

Ilona Hulínová, ředitelka školy