Koulelo se, koulelo, aneb jablíčkový týden v Kostičkách

Publikováno: 17. 10. 2023

V září nastoupily do Žluté třídy nové tříleté děti. Aby se jim ve školce líbilo, připravily pro ně paní učitelky pohádkový třídní vzdělávací program Rok s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem. V září se děti nejdříve poznávaly mezi sebou a hlavně s novým prostředím. Paní učitelky velmi brzy zjistily, že mají ve třídě samé šikovné děti, a proto se rozhodly pro ně připravit projekt-Jablíčkový týden, do kterého byli zapojeni i rodiče dětí. 

První den si všechny děti přinesly dvě jablíčka. Hned ráno se pustily do tvoření jabloněk s jablíčky. V průběhu dopoledne se děti seznámily s částmi jablíčka, vyprávěly si o jabloňce a také se učily básničku i písničku o jablíčku. 

V úterý se hned po příchodu do školky děti věnovaly dokreslování stopek a bubáčků u svých jablíček na jabloňkách. Po svačince děti pomáhaly připravit a nazdobit třídu, protože odpoledne přišli rodiče na jablíčkové posezení. Děti rodiče uvítaly krásným vystoupením plným básniček, písniček a tanečků, samozřejmě s tématikou jablíček. Po besídce následovalo společné tvoření jablíčkových kompotů, do kterého se pustili rodiče společně s dětmi. Setkání s rodiči jsme zakončili příjemným posezením u dobrot, které maminky na naše první setkání připravily. 

Ve středu se děti od rána těšily na krájení jablíček, které potom společně skládaly do sušičky na ovoce. Využili jsme i jablíčka ze školních jabloní. V průběhu dne jsme s dětmi sledovali, jak se jablíčka mění, a povídali si o tom, co všechno dobrého se dá z jablíček připravit. 

Ve čtvrtek děti procvičovaly grafomotoriku v pracovním sešitě kresbou jablíček. Po svačince jsme se společně vydali do venkovní učebny jurty, kde se děti učily poznávat jabloňku v průběhu čtyř ročních období. Abychom procvičili třídění jablíček podle barvy velikosti a určování počtu, zahráli jsme si na obchod s jablíčky.

Pátek jsme začali velkým cvičením motivovaným jablíčky. Po procvičení celého těla děti házely míčky (jablíčka) do košíků. Moc je bavila hra na obra a jablíčko. Nakonec děti zvládly i překážkovou dráhu za jablíčky. Po cvičení jsme si pochutnali na našich sušených jablíčkách, u kterých jsme si vyprávěli, co se nám z celého týdne nejvíc líbilo. Na cestu domů děti dostaly každý jedno jablíčko a už teď se těší, co nového nás čeká při dalším projektu. 

Děti a paní učitelky ze Žluté třídy MŠ Milánská 472