MŠ Milánská 472 získala certifikát „Přírodní zahrada“

Publikováno: 22. 8. 2023

Školní zahrada v „Kostičkách“ prochází postupnou proměnou již od roku 2017. Upravujeme zahradu, aby byla přívětivým místem nejen pro děti, ale i přírodu a vše, co k ní patří. Podařilo se nám vybudovat různé tematické koutky, kde se dají pozorovat brouci, opylovači, ptáci, květiny, změny ročních období např. na ovocných stromech a keřích, květinách nebo třídních záhoncích.

Děti se pravidelně podílejí na péči o třídní záhonky “od semínka ke sklizni úrody”. Pro mnohé děti se tak stává velkým nevšedním zážitkem sklízet úrodu ze záhonků, ale i ovocných stromů a keřů. Zahradu jsme doplnili nádržemi na dešťovou vodu, kterou využíváme na zalévání záhonků, ale i ovocných stromů. Děti mají k dispozici malé dětské konve, kterými se na zavlažování zahrady aktivně podílejí. Je to bezpochyby jedna z nejoblíbenějších aktivit všech dětí.

Školní zahrada disponuje poměrně pestrým druhovým obsazením stromů jehličnatých i listnatých, ale i tak se snažíme ještě další stromy do zahrady doplňovat a vytvářet tak stinná místa, kde si mohou děti v horkých letních dnech hrát. Pro volnou hru děti v zahradě využívají vyřezávaná dřevěná zvířátka, přírodní kuchyňky, dřevěné motorické herní prvky, vrbový tunel, proutěné domečky nebo přírodní tunel doplněný skalkou. Zastínění většiny dětských pískovišť nám zajišťují pergoly s platany.

Vstup do školky zdobí „divoká louka“, která je složená především z volně rostoucího lučního kvítí. V červnu, když naše louka byla už opravdu divoká, měly děti možnost sledovat údržbu takové louky, a to kosení trávy opravdovou kosou.

Po všech úpravách a proměnách, které jsem na zahradě uskutečnily, jsme požádaly o udělení certifikace „Přírodní zahrada“. Ocenění „Přírodní zahrada“ je odměnou za splnění přísně stanovených kritérii a vytvoření co nejpřívětivějších a ekologických podmínek pro přírodu kolem nás. V pátek 18.8. byla naší školní zahradě slavnostně udělena plaketa „přírodní zahrada“, která zdobí vstup do naší školky.

Mgr. Olga Vyhnánková