Přijímací zkoušky do ZUŠ Hostivař

Publikováno: 6. 6. 2020

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali o možnosti ucházet se o umělecké vzdělávání na ZUŠ Hostivař. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 15. – 17. 6. 2020 (13:00-18:00). Tyto zkoušky jsou určeny pro děti ve věku 5ti a 6ti let (ve škole se vyučuje hudbě, tanci, divadlu i výtvarnému umění). Bližší informace a on-line přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách www.zus-hostivar.cz .